Zouden jullie iets kunnen zeggen over de dieren op deze aarde, hoe we met hen kunnen communiceren en hoe wij vreugdevol samen kunnen leven?

Stel je eens voor dat jij God zou zijn zoals vaak afgebeeld in deze cultuur. 

Stel je schept de aarde in zeven dagen en je creëert mensen, dieren, natuur, water, lucht, elementen. 

En je creëert een wereld waarin verschillende soorten mensen leven en verschillende soorten dieren. 

En je geeft hen als het ware een paradijs op aarde waarin ze allemaal samen kunnen leven.
Alles is voldoende aanwezig en er is volop liefde.
De dieren zijn er om te zorgen dat de natuur kan blijven bestaan en de dieren zijn er om in verbinding met de mens deze prachtige aarde te dienen.
Mens en dier zijn geheel gelijkwaardig en elk van hen heeft een rol. 

En net zoals er tussen mensen liefde kan ontstaan, kan er ook tussen dier en mens liefde ontstaan, zoals de natuur spreekt over de vele kleuren van liefde die bestaan. 

En ieder van jullie – wanneer je geluk hebt – heeft ervaren wat de liefde voor dieren betekent. 

Het betekent een onvoorwaardelijke liefde, omdat zoveel dieren nog onvoorwaardelijke liefde kunnen geven. 

Maar ergens heeft de mens de afslag genomen van superioriteit. 

Je kunt het zo zien dat de dieren er al jaren zijn, al eeuwen zijn om de mens wakker te maken.

Er zijn op dit moment al zoveel mensen die inzien dat het leed dat dieren aangedaan wordt een van de meest verschrikkelijke daden zijn die er zijn. 

En omdat het vanuit onbewustheid plaatsvindt, is ook dat okay binnen het spel en kiezen ook dieren om rollen te vervullen, net zoals ook mensen rollen vervullen waarvan jullie op aarde denken: dat moet vreselijk zijn. 

Ja, hoe mooi zou het zijn als die rollen niet langer ingevuld hoeven te worden door zielen. 

En ieder mens die door de ogen van een dier kijkt en de liefde ziet, heeft elk moment dat hij in die ogen kijkt de keuze om te beslissen dieren niet langer te mishandelen.
Dieren niet langer meer te eten, behalve wanneer dat in de natuurlijke balans plaatsvindt, zoals het hele dieren- en plantenrijk werkt. 

Evenwicht, balans, liefde, harmonie. 

Laat de dieren de mens leiden naar liefde. 

De mens kan zo afgestompt zijn dat hij volledig verliefd met huisdieren omgaat en verder volkomen ongevoelig met andere dieren om kan gaan, ongevoelig met de natuur om kan gaan.

De enige mogelijkheid om dit te veranderen is dat het bewustzijn van de mens verhoogd wordt. En ja, jullie kunnen daaraan bijdragen door een intentie te zetten wanneer jullie het grote veld van licht openen met meerdere mensen tegelijkertijd, om de mens ook wakker te maken in het zien van de dieren.

Door zelf voor je te zien hoeveel je van alle dieren houdt en voor je te zien hoe de wereld eruit zou zien wanneer alle dieren weer vrij zijn, de mens vrij is en de natuur niet langer geweld aangedaan wordt. 


Velen van jullie hebben dit ook als diepste wens hier op aarde. 

Daar ben je voor gekomen en je kunt daaraan bijdragen, omdat het collectieve bewustzijn een shift nodig heeft. En ieder van jullie draagt daaraan bij. 

Zend bovenal je compassie naar alle dieren die lijden. 

Door dat te doen verlicht je het lijden en open je harten van andere mensen die daar nog niet toe in staat zijn. 

En open je hart via de dieren die dichtbij jou zijn. 

Wanneer je de liefde voor hen voelt, stuur die liefde dan door via dat dier naar alle andere dieren van hetzelfde soort die lijden of andere soorten. 

Gebruik het lichtnetwerk dat bestaat tussen mens en dier om via de draden van licht heling te geven door liefde en compassie in het systeem te brengen. 

Jullie hebben zoveel meer kracht dan jullie voor mogelijk houden. 

Jullie zijn degenen die dit kunnen veranderen.
Door verbinding te maken met de mind van andere mensen om wakker te worden via hun hart, voor je te zien dat harten van mensen spontaan openen en ze opeens realiseren waarmee ze bezig zijn,
opeens elk dier zien als levend wezen van liefde,
elke boom een levend wezen van liefde

en elk mens een levend wezen van liefde. 

Net als jij.

Een gechannelde boodschap van onze gidsen. Via trance mediumschap geven we boodschappen en meditaties door vanuit het veld van universele liefde. Met aandacht voor een brede range van thema’s en lichtwezens.