Vraag: Er zijn mensen op aarde die hier voor het eerst zijn. Ze komen oorspronkelijk van andere planeten. Zouden jullie jullie wijsheid over hen kunnen delen? Waar gaan zij heen zodra zij hun lichaam weer verlaten? Is dat dezelfde plek als andere mensen op aarde? 

Je kan deze vraag beantwoorden vanuit verschillende perspectieven. 

Wanneer jouw perspectief het 3D-perspectief is, waar tijd en ruimte bestaan, stel je jezelf voor dat er plekken zijn waar je kunt zijn. 

Je kan fysiek aanwezig zijn op Aarde, je kan als lichtlichaam ‘in de hemel’ zijn, je kan in een soort lichaam verbonden zijn aan een zekere planeet of ster…

Terwijl wanneer je het bekijkt vanuit een hogere dimensie, het niet echt gerelateerd is aan een fysieke plek, ruimte of tijd. 

Wanneer je in hogere dimensies bent of dimensies op zielsniveau is het mogelijk om op meerdere plekken tegelijkertijd te zijn. 

Een deel van je ziel reist door tijd en ruimte om in een zekere dimensie te zijn, om bepaalde ervaringen te hebben. 

Er zijn veel starseeds die altijd verbonden zijn geweest met bepaalde sterren en planeten – die zich nu aangetrokken voelen om ook deel te zijn van de ‘awakening’ op Aarde. 

Het is echter niet zo dat je anders bent dan zij, wanneer je vaker op aarde bent geweest. 

Misschien kunnen we de zielen van elk levend wezen in dit universum zien als een diamant met veel facetten. En het is mogelijk voor de ziel om te kiezen waar je een ervaring wil hebben in een zeker facet van je ziel. En al die verschillende facetten kunnen zich bevinden op verschillende planeten, sterren en dimensies: wat je dan ook wil ervaren om te groeien. 

Wanneer je je ziel als een diamant ziet, is het ook mogelijk dat je een zielsverbinding hebt met anderen, met wie je samen ook een diamant vormt, waarbij alle zielen de diverse facetten zijn. 

Dus elke ziel heeft ervaringen die bijdragen aan de ‘overziel’ van alle zielen die verbonden zijn. Je kan je dus voorstellen dat dit een systeem is in een systeem in een systeem totdat je de eenheid bereikt: één ziel van alle levende wezens in het universum. 

Het gaat allemaal om ervaringen opdoen en groeien. 

Dus om je vraag te beantwoorden: het is mogelijk dat er nu mensen in fysieke lichamen leven die als ziel nog geen ervaring hebben gehad op deze Aarde. 

Ze werden geroepen om hier te zijn. 

Je vraag is waar ze heen gaan vanaf hier, maar het is niet zoiets als ergens heen gaan. 

Het is allemaal aanwezig op dezelfde tijd, op dezelfde plek en in dezelfde ruimte, omdat tijd en ruimte een drie dimensionaal concept zijn. 

Wanneer je dit 3D-concept even loslaat en je weet dat alles één is, dan zijn er binnen deze ene eenheid, talloze ervaringen in oneindige wezens met oneindige facetten. 

En wanneer een wezen iets nieuws wil ervaren is dat altijd mogelijk, wat zorgt voor een oneindige expansie van alle levende wezens in dit universum.

En allemaal samen zijn deze levende wezens ook het universum. 

Het is dus niet echt een kwestie van ergens heen gaan, aangezien de energie transformeert in verschillende fases en zich opnieuw verbindt met de ziel. 

Uiteindelijk wil de eenheid ervaringen opdoen voor expansie en elk wezen is daar een vonkje van. 

Vanwege de magnetische krachten worden wezens aangetrokken om ervaringen op te doen op een zekere plek, als je het zo wil noemen. 

De Aarde is dus een magneet om facetten van zielen aan te trekken die haar kunnen helpen om te transformeren als een wezen in het universum, om haar eigen ervaringen te hebben. 


En mensen kunnen elkaar aantrekken, zodat zij de ervaringen kunnen opdoen die hun ziel graag wil hebben. Bijvoorbeeld een ervaring op Aarde, de Pleiaden of Sirius. 

De vorm die een ziel kiest kan wisselen en letterlijk oneindig uitdijen. 

Dus waar gaan alle wezens uiteindelijk heen? 

Naar dit oneindige veld van universele liefde, waar je de eenheid kunt voelen, waar je weet dat je verbonden bent en je weet dat je één bent met alles. 

Een gechannelde boodschap van onze gidsen. Via trance mediumschap geven we boodschappen en meditaties door vanuit het veld van universele liefde. Met aandacht voor een brede range van thema’s en lichtwezens.