Hoe kunnen we de engelen nog meer inzetten in deze tijd?

De engelen zijn de brug tussen de goddelijke Bron en de mens. 

De engelen zijn de essentie van universele liefde. 

We zouden engelen kunnen zien als het universele hart en de universele geest van de goddelijke Bron. 


Natuurlijk wordt de Bron vaak mannelijk en vrouwelijk, vader en moeder, genoemd.
Het is belangrijk om dat ook zo te ervaren.

Als de Vader en Moeder Bron van al het leven. 

Het is mooi om dan de engelen te zien als de vleugels van die Bron, om de liefde door het hele universum te verspreiden. 

En weet ook dat de engelen betrokken zijn bij het creëren. Vanuit dat oneindige veld van liefde en licht waaruit alles gecreëerd wordt, waarin jullie je wensen kunnen plaatsen, je vraag, van waaruit jullie creëren met je mind en je hart samen.
Weet dat de engelen betrokken zijn bij die creaties. 

En weet dat wanneer jij vraagt om hulp, wanneer je je wensen kenbaar maakt, het intens helpt om de engelen te vragen, omdat de engelen pas aan het werk kunnen wanneer er een crisis is bij de mensheid of wanneer de mens vraagt. 

De engelen eren de vrije wil van de mens volledig. 

Wanneer de mens verdwaald is, afgescheiden is van de bron, zijn ze liefdevol aanwezig, maar zullen ze pas echt dichtbij komen in het geval van crisis of in het geval wanneer jij ze vraagt. 

Weet dat zij in grote getalen jullie wensen kunnen uitvoeren, tot leven kunnen brengen, omdat zij de magische krachten van manifestatie kennen vanuit dat grote veld van licht en liefde. 

Dus wanneer de mensheid op dit moment veel meer hulp zou vragen om meer liefde en licht te brengen in het collectieve veld van de mensheid, zou dat een enorm verschil maken. 


We weten dat velen van jullie dit doen, maar ook dat velen van jullie dit ook vaak vergeten. 

De engelen hebben allemaal verschillende taken, werken vanuit verschillende dimensies. 

En je hoeft niet te weten hoe dit werkt om het in gang te zetten, maar weet dat er een intens intelligent veld achter hun werkzaamheden ligt, net zo intelligent als de Goddelijke Bron van creatie, net zo intelligent als hoe jullie lichaam functioneert. 

Het is van de hoogste schoonheid. 

En weet dat ieder van jullie een eigen beschermengel heeft die de brug vormt tussen jou en de engelen, omdat jouw vragen via jouw beschermengel naar de andere engelen gebracht worden. 

Zie het voor je dat het als het ware is als de regenboog, met alle kleuren die mogelijk zijn. 

Zo zijn er engelen op zoveel stralen, ieder met een eigen kracht. 

De engelen zijn ook weer verbonden met de opgestegen meesters en gidsen.
Samen staan zij allemaal tot jullie beschikking. 

Dus wat jullie op dit moment kunnen doen, is stil zijn, aanwezig zijn in je hart, verbinding maken met je beschermengel door te vertrouwen dat die verbinding er altijd al is, door je beschermengel voor je te zien op jouw manier, als je allerdierbaarste vriend of vriendin, als prachtige verbinding met de Bron voor jou. 

En dan je wensen kenbaar te maken voor jezelf, voor je dierbaren, voor de mensheid, voor de aarde, voor alles waarvan je wenst dat er liefde en licht in het systeem gebracht wordt. 

Vraag vooral ook de engelen wanneer je het moeilijk hebt, wanneer je verdrietig bent of wanneer je pijn hebt. Vraag de engelen wanneer er healing nodig is. 

En vraag de engelen wanneer je weet wat je wenst. 

Vraag de engelen voor het mede creëren van de nieuwe aarde. 

Want zij kennen deze aarde als geen ander. 

Dank jullie wel.

💜 Yvette Visser

Een gechannelde boodschap van onze gidsen. Via trance mediumschap geven we boodschappen en meditaties door vanuit het veld van universele liefde. Met aandacht voor een brede range van thema’s en lichtwezens.