Does sunshine enforce our connection with Source? It seems I’m in a deeper meditation when the sun is shining. 

The sun is always there. 

You could see that when you are in a plane above the clouds. 

Then you know the sun is always shining and sometimes clouds take it out of sight. 

The sun is an important bridge between the light, love and warmth of the divine Source and humankind. 

It is the sun that represents the light of Source according to many ancient peoples.

Father sun connected to the light of the divine Source.

The sun gives life on earth. 

So yes, the sun is very important for the connection with the divine Source. 

To feel the warmth in your heart, the light, the colors that come to life…..

The sun is magic. 

That is why it’s so important to connect with it and to be aware of that beautiful light. 

And when you do not see the sun shining because there are clouds in between, it’s nice to close your eyes, to meditate and to visualize the beautiful sun shining on you. 

Feel its warmth, feel its light and feel how the sun connects you with the divine Source. 

And feel how much universal love is available for you from the divine Mother and divine Father. 

Feel how this light and this love lift you up, how they raise your frequency and how your cells are filled with the light of the sun. 

Everything on earth grows because of the sunlight.
The same goes for you. It represents your lifeforce. And that is what you feel. 

When you feel the sun shining within you, you feel that your soul is represented by the sun in your body. You feel how your soul sun shines stronger through you and you will feel that you are as the sun to others. 

With your sunlight you switch the light on from someone else and so on. 

Enjoy the sun everyday, because it shines everyday. 

You can connect with this beautiful source. 

AGAPE Universal Love

Om ons allemaal heen bevindt zich een veld van universele liefde, waar onze gidsen wijze woorden influisteren en helende energie pulseert. Met onze channelings, prayers en meditaties willen we zoveel mogelijk mensen bekrachtigen in nog meer bewustzijn, liefde en gezondheid.

Regelmatig organiseren we een live channeling in Zoom , waar ruimte is voor persoonlijke vragen. Daarnaast organiseren we live channelings en prayers via Zoom en werken we aan online pakketten en programma’s (journey’s) om dieper in te zoomen op specifieke thema’s en groepen lichtwezens. Bekijk het actuele aanbod.