De laatste dagen lijkt het zonlicht nog feller. Alsof er een filter mist dat er voorheen wel was. Kunnen jullie daar iets over zeggen? 

Alles is licht en het licht is in alles.
Licht is niet gewoon licht, maar is een frequentie.
En een frequentie is wat jullie liefde noemen. 

Meer of minder liefde, dat is een frequentie.
Meer of minder bewustzijn. 

Wat jullie op dit moment ervaren in het heldere zonlicht is dat dat een hogere frequentie is dan jullie vaak ervaren. En een hogere frequentie bevat dus ook meer liefde. 


Je kunt je voorstellen dat op het moment dat er op aarde iets gebeurt wat de mensheid raakt, dat wij als begeleiders, als aarde, als universum, daarop reageren met liefde. 

In vele vormen. 

Er zijn vele vormen die jullie niet zien of niet kennen, maar die wel degelijk aanwezig zijn. 

En bovendien zijn de vormen verschillend voor elk mens. 


Soms is een vorm collectiever. In sommige gevallen noemen jullie dat wonderen.
Maar elk wonder is gewoon een verhoging van de frequentie van liefde en licht, van heling. 

Dus wanneer jullie nu ervaren dat het zonlicht feller is, zou je kunnen zeggen dat de frequentie helderder is, dat er meer liefde rechtstreeks naar jullie gezonden kan worden via het zonlicht, via de helderheid. 


Deze frequentie heeft invloed op jullie zijn, op jullie gesteldheid, op jullie harten, op jullie ogen.
En velen van jullie ervaren het weer als iets wat je positief kan beïnvloeden. 

Dat is niet alleen het licht zoals jullie licht bedoelen, dat is ook de liefde die meekomt in het licht. En andersom wil het niet zeggen dat als de dagen somber zijn er geen licht en liefde is, maar dat dat licht en die liefde weer in een andere vorm voor jullie aanwezig zijn. 

Bijvoorbeeld in jullie dromen of wanneer je in meditatie bent. Wij kunnen je makkelijk bereiken als je slaapt of als je in een staat van bewustzijn bent waarin je brein kalm is en precies de frequentie heeft die onze liefde kan ontvangen. 

Dus er is geen eenduidig antwoord op jouw vraag.
We kunnen wel zeggen dat we aanwezig zijn bij jullie, dat we wat vreugde willen brengen en wat lichtheid, wat verlichting in de harten van de mens. 

En natuurlijk is de felheid van de zon aan zoveel meer verbonden dan dit eenvoudige antwoord. Het heeft met zoveel meer te maken.

Maar voor nu is dit goed.

Weet dat alles als radertjes met elkaar verbonden is.
En dat jullie aarde met zoveel meer verbonden is dan je voor mogelijk kunt houden. 

En dat vanuit het grote geheel alles invloed op elkaar heeft.
Dat de mens daarbij ook nog een rol heeft vanuit vrije wil, om invloed uit te oefenen op de krachten in het universum, waar wij dan weer op zullen reageren om de balans te herstellen, evenwicht te brengen en harmonie.

Net zoals de natuur dat altijd zal doen.

Dat betekent niet dat er geen disbalans is, dat er geen sterven is, maar dat alles weer in een nieuwe vorm getransformeerd wordt om weer tot leven te komen.

Geniet van het wonder.
Geniet van het wonder van de natuur op dit moment, de ontluiking, de groeikracht.

En weet dat jij als mens verbonden bent, dat ook jij naar het zonlicht zal groeien, het zonlicht van jouw ziel. 

Wanneer je je ogen sluit en je voorstelt dat je een prachtig zonlicht voor je hebt wat jouw ziel vertegenwoordigt, zie dan hoe het licht van jouw ziel kan groeien tot de prachtige bloem die jij ten diepste bent.

Een gechannelde boodschap van onze gidsen. Via trance mediumschap geven we boodschappen en meditaties door vanuit het veld van universele liefde. Met aandacht voor een brede range van thema’s en lichtwezens.