Vraag: Zouden jullie kunnen delen hoe je het verschil kunt ervaren tussen inspiratie vanuit je hogere zelf en inspiratie van je gids?

Het is een liefdevol aanwezig zijn om het verschil te voelen tussen wat vanuit je hogere zelf ingefluisterd wordt en wat vanuit je gids. 

Laten we beginnen met het hogere zelf, dat ook wel de IAM kracht genoemd wordt. 

Wanneer je jezelf zou zien met meerdere lichamen dan dat lichaam dat je kunt zien, zul je zien dat je uit meerdere velden bestaat en dat je verbonden bent met dat wat jouw hogere zelf genoemd wordt, jouw bron. Je zou dit kunnen zien als een deel van jouw ziel. Dat deel van jouw ziel dat volledig heel is, omdat het zo intens verbonden is met de Bron van alles. 

Het is dat sparkje, dat vonkje van de Bron dat op avontuur gaat – los èn in verbinding met de Bron – om te ervaren. En dat vonkje is verbonden aan jouw ziel en in jouw ziel verzamel je alle ervaringen van al jouw levens. Dat vonkje is op pad gegaan om die ervaringen op te doen die in dienst staan van het grotere geheel. 


Zo zou je kunnen zeggen dat elk mens in dienst staat van het grotere geheel en ieder op pad is gegaan om een bepaalde kleur van dat grotere geheel in te kleuren. 

En het vonkje wijst jou een richting die past bij de kleur die jij in dit leven in te vullen hebt. 

Dat is jouw hogere zelf die tot jou spreekt of jou een richting laat voelen. 

Je zou kunnen zeggen dat jouw hogere zelf absoluut gebruik maakt van het instrument van jouw lichaam. Dus wanneer iets voor jou goed voelt, is dat de verbinding met jouw hogere zelf dat het klopt met de weg die jij wandelt. 

Waarbij gezegd moet worden dat je altijd vrije wil hebt en er heel veel mogelijkheden zijn. 

Maar binnen die mogelijkheden zijn er mogelijkheden die passen, die goed voelen, en mogelijkheden die niet passen, die niet goed voelen. 

En vrije wil is er om allebei te kunnen kiezen. 

Laten we er vanuit gaan dat jij in staat bent om zo fijngevoelig te zijn dat je in alle kleine dingen kunt voelen wat jou past en wat jou niet werkelijk past. 

Waar je vreugde bij voelt, waar jouw lichaam een JA op geeft, waarop je lichaam in beweging komt of waarbij je een weerstand voelt. 

En jouw hogere zelf is absoluut verbonden met dit mechanisme. 

Dus wanneer jij wil weten wat het antwoord van je hogere zelf is, is het het makkelijkst om dit via je lichaam te voelen, omdat dit zo met elkaar verbonden is. 

Als jullie het over mind, body, soul hebben gaat het over dit stuk. 

Waarbij het natuurlijk zo is dat ook in jouw mind het geheel is van gedachten in combinatie met dat voelende stuk. 


Wanneer jouw mind jou inspiratie geeft zou dat een combinatie kunnen zijn van jouw hogere zelf, maar ook van je gidsen. 

Dus dat is interessant: jouw hogere zelf werkt met jouw lichaam en ook met je mind. En wanneer we naar de gidsen kijken, zou je kunnen voorstellen dat je een soort overdracht krijgt van informatie. En dat doen jouw gidsen in de vorm die bij jou past. 

Als je dit voor je zou zien zou je je kunnen voorstellen dat jouw energetische lichaam en het energetische lichaam van de gids bij elkaar komen. En dat zij ofwel via de mind verbindingen maken, waardoor je ingevingen krijgt van je gidsen, ofwel ze laten je wat voelen, ervaren waardoor je een inzicht krijgt. Dus dat is anders dan wat net gezegd werd, want daarin voel je de JA of de NEE. Maar soms kun je ook via je gidsen in je hele systeem iets weten of begrijpen. 

En dat heeft ermee te maken dat je cel bewustzijn wordt aangeraakt, mede door de gidsen, waardoor er in dat cel bewustzijn iets verschuift waardoor je inzichten krijgt. 

En ze werken vooral ook wat met wat voor jou natuurlijk is. 

Hoe ontvang jij informatie? Hoor je het met je zintuiglijke innerlijke oor? Voel je het, weet je het? Zie je het? Krijg je een symbool of zie je plaatjes? Of is het een soort hartsherkenning?
Het kan in al die verschillende vormen zijn dat jouw gids tot jou spreekt. 

Daarnaast heb je nog jouw beschermengel die daar een beetje tussenin zit. 

Jouw beschermengel is erg verbonden met jouw ziel en is dienstbaar vanuit het grotere geheel om voor jou de mogelijkheden te creëren in jouw leven, waarin je zou kunnen kiezen voor het juiste pad. Dus je zou de beschermengel kunnen zien als de creator van de situaties, de lijntjes die gelegd worden, waardoor je iemand tegenkomt of waardoor je in een bepaalde situatie terechtkomt.

Dus dat is ook weer net anders. 

Daarnaast is het voor jou ook mooi om te voelen dat jouw hogere zelf meer een constante liefdevolle stroom is waar je je op kan afstemmen. 

En als je in je volledige aanwezigheid komt waarbij je zowel je lichaam helemaal bewust voelt als je emoties
en je je bewust bent van je gedachten en deze voorbij kan laten gaan in de zin van dat ze er mogen zijn maar je ze niet vastpakt….

en je maakt dan verbinding vanuit je chakra’s met het grotere geheel…

waardoor je als het ware aanstaat.
En je maakt dan verbinding met de Bron, 

zoals je gewend bent om te doen, je staat dan in die volledige bewustzijnstoestand van NU en je bent aanwezig in het liefdevolle veld, dan dat is jouw IAM. 

Dan sta jij volledig aan in wie jij werkelijk bent. 

Dan ben je ook in staat om helende krachten door je heen te krijgen. 

Je bent dan in staat om de wijsheid van je ziel door je heen te krijgen. 


En daarnaast is het dus mogelijk om in het veld inspiratie van jouw gidsen te krijgen. 

Wat daarbij weer een prachtige check is, is om te ervaren wat voor energie je dan voelt. 

Daarin kun je een meer menselijke energie voelen die past bij deze gids. 

En het is bekend dat het vaak gidsen zijn vanuit de oudere volkeren, maar het zou ook kunnen dat het een leraar is uit het licht, meer als een opgestegen meester. 

Het zou ook een dierbare kunnen zijn die overleden is. 

Het zou een meester op aarde kunnen zijn die jou voorgegaan is of een wijze vrouw die eerder geleefd heeft en een bepaalde kracht heeft geleefd in haar leven die op dit moment voor jou van belang is. 

Het mooie van je gidsen is dat je daar bevriend mee wordt. Door vaker in die energie te zijn is het net alsof je iemand leert kennen zoals je iemand op aarde zou leren kennen. 

Dat je op een gegeven moment zo vertrouwd met elkaar bent, dat je weet dat die energie bij je is. 

Dan kun je die energie uitnodigen om dichterbij jou te komen en zelfs zo dat je die energie voor een deel wordt. Dan is er een prachtige transmissie van energie, van wijsheid en van healing. Daarmee groeit jouw licht en nemen ook jouw ervaringen toe in jouw leven. 

Bovendien brengt het contact met jouw gidsen jou in een hogere frequentie, omdat zij zich vermengen met jouw energie. Dat helpt jou ook weer om makkelijker in je IAM Power te staan, in jouw eigen verbinding met jouw ziel. 

Het is een prachtig netwerk van licht waar jij onderdeel van bent. 

Jouw aandacht en het dan doorvoelen, het bewust ervaren, is jouw modus om jouw eigen licht te laten toenemen en je eigen wijsheid te laten groeien. 

EnJOY.

Een gechannelde boodschap van onze gidsen. Via trance mediumschap geven we boodschappen en meditaties door vanuit het veld van universele liefde. Met aandacht voor een brede range van thema’s en lichtwezens.