Vraag: In tijden van crisis lijkt er steeds een zondebok aangewezen te worden en lijken er steeds tegenstellingen te worden gecreëerd tussen groepen mensen. Zo werd dat eerder bijvoorbeeld gedaan met Joden, met homo’s en met verschillende groepen vluchtelingen. Hoe kunnen we die vicieuze cirkel doorbreken van zondebokken en verdeeldheid? Wat is er voor nodig dat de mens zich niet meer laat manipuleren en diverse groepen gelijkwaardig naast elkaar kunnen bestaan? 

Bewustzijn. 

Er is bewustzijn voor nodig. 

Een bewust mens kan 

onmogelijk in het onderscheid afscheiding creëren;

ziet de eenheid, ziet dat alles verbonden is; 

ziet dat jij mij bent en andersom en 

een bewust mens ziet dat wanneer ik jou iets aan doe, ik mijzelf iets aandoe. 

In jullie wereld is de bewuste mens een gegeven dat op veel plekken nog ver te zoeken is. Dat zeggen we zonder oordeel. Het is waar de mens is. 

En je daar zorgen over maken is eigenlijk een oneindige frequentie van zorgen in het veld zetten. 


We begrijpen je zorgen. 

We begrijpen jullie zorgen. 

Die zijn terecht. 

Echter, het enige dat van belang is, is dat er meer mensen wakker worden, dat er meer mensen bewust worden. 


En hoe kun je daar aan bijdragen? Door zelf voorbeeld te zijn, door zelf liefde te zijn. 

En de liefde begint bij jezelf. 

Want wanneer je het terug zou brengen naar een kleine crisis ontstaat alles doordat er geen liefde is voor jouzelf. 

Een ieder die een bepaalde macht probeert te krijgen door verdeling te creëren – wat een oud gegeven is, dat heeft altijd bestaan – is dat omdat deze mens niet vanuit heelheid kan ervaren wat liefde is. 

Waar liefde is, kan geen verdeling zijn. 

Waar liefde is, is inclusiviteit. 

Alle kleuren van de regenboog samen vormen het meest prachtige palet. 

Het goddelijke kun je slechts zien wanneer je alle delen en alle kleuren in hun volledige potentie ziet. 

Wat er gebeurt wanneer er verdeling ontstaat, is dat sommige kleuren als lelijk gezien worden, als onprettig, met als doel dat andere kleuren wel gezien worden, de kleuren waartoe jij behoort, dat die kleuren schitterend stralen. 


Hoe kan een kleur schitterend stralen als andere kleuren flets moeten zijn? 

De zon schijnt op alle kleuren en alle kleuren stralen even veel. 

Met andere woorden, wanneer jij een andere kleur discrimineert, gaat je eigen licht minder helder schijnen. Je licht dimt, want licht en liefde zijn één. 

We begrijpen dat je niet weet waar je moet beginnen in deze wereld. 

En jullie kennen alle verhalen van de mensen die jullie voorgingen in tijden van crisis, die dit grote geheel zijn blijven overzien en de moed hebben gehad om de eenheid te blijven leven, daarvoor te staan. 

Dat is wat jullie kunnen doen. 

Het enige wat jullie kunnen doen is, in deze tijd en alle tijden die volgen, de moed te hebben om voor de eenheid te blijven staan en een voorbeeld te zijn, zodat jij andere mensen aanraakt en meer mensen wakker kunnen zijn en vanuit liefde kunnen leven. 

Oordelen scheppen zelf ook weer afscheiding, dus oordeel niet over de mensen die crises creëren en manipuleren, maar eer het licht in die mens. 

Wanneer jij die mensen met nieuwe ogen bekijkt en het grote licht achter hen ziet en in hen ziet, geef je hen de mogelijkheid om hun eigen licht te gaan ervaren, waardoor het mogelijk is dat ze wakker kunnen worden, dat ze liefde kunnen ervaren. 

En hoe cru ook, in de dualiteit van deze wereld vinden ook veel mensen hun kracht, 

vinden ook veel mensen uit wie ze werkelijk zijn, 

vinden veel mensen uit hoe intens vervullend het is om liefdevol te zijn voor een ander mens en de wederkerigheid daar in te voelen. Niet vanuit redden, maar vanuit elkaar werkelijk dienen. 

Omdat je ziet wie de ander is en wanneer je elkaar werkelijk ziet, zie je het goddelijke, zie je het paradijs. 

Dus zend jouw licht, 

zend jouw liefde. 

Oneindig, 

naar alle plekken waar disbalans is, waar disharmonie is, waar macht van zich doet spreken. 


Blijf doorgaan met licht zenden. 

Vraag engelen en gidsen, overleden dierbaren en alle lichtwezens op deze aarde om licht te zenden en liefde te zenden.

Kun je je voorstellen wanneer alle mensen die boven de matrix uitgestegen zijn dit dagelijks doen? Wat voor een effect dit heeft? 


En dat is een ander antwoord op je vraag.
Het is belangrijk om je te verenigen met degenen die vanuit liefde en licht willen leven, want dat versterkt elkaar. 

Neem de tijd om samen af te stemmen,

samen te zitten en je te verbinden met alle cirkels die op aarde aanwezig zijn. 


Wanneer jij je bewust verbindt – al zit je alleen – met alle lichtwerkers hier op aarde en jullie doen allemaal samen je werk, dan versterkt dat. 

Dus klik in het lichtnetwerk waar jullie met elkaar verbonden zijn. 

En onderschat de kracht niet die jullie hebben om dat lichtnetwerk steeds stralender te laten schijnen, waardoor het mogelijk is dat er licht in het donker valt en dat er mensen zijn bij wie de ogen openen en opeens de ander weer zien als mens. 

Prachtig. 

Dank je wel. 

Het ontroert mij.

Er is bijvoorbeeld zoveel homohaat verkondigd uit naam van religie.

Het blijft altijd fijn voor mij om deze liefdevolle boodschappen te horen. 

Weet dat er vanuit religie altijd een mens tussen het goddelijke en jou gekomen is, dat de pure zuiverheid vaak een kleur aangenomen heeft, terwijl het de bedoeling is dat jij en elk mens rechtstreeks verbonden is met de Bron, 

rechtstreeks verbonden is met de Bron in elk mens. 

En dat de natuur als het ware de meester is waar je naar kunt kijken om het leven te begrijpen en om de verbinding die jij ten diepste voelt met de bron te versterken. 


Stel je eens voor dat je in een prachtige tuin bent met zoveel verschillende struiken, bomen en bloemen, vlinders en dieren en dat de bloemen elkaar niet mooi zouden vinden…

Hilarisch beeld, niet? 

Een gechannelde boodschap van onze gidsen. Via trance mediumschap geven we boodschappen en meditaties door vanuit het veld van universele liefde. Met aandacht voor een brede range van thema’s en lichtwezens.