Wat is de kracht van vergeving? En hoe vergeven wij? 

Vergeving is als de bloemen die groeien op een onvruchtbare grond.

Vergeving is als zuurstof wanneer je adem tekort komt.

Vergeving is liefde in jouw diepste moment van wanhoop.

Vergeving is de pleister op de wonden, die ervoor zorgt dat je heelt. 

Vergeving is de pleister en schuld is de wond, een wond die kan gaan ontsteken en gaan woekeren omdat er niet liefdevol voor gezorgd wordt, maar waar zelfs steeds in geport wordt, waardoor het niet kan helen. 

Het porren gebeurt door gedachten van schuld en schaamte. 

Vaak gaat dit over jezelf en vaak gaat dit over de ander. 

Het is misschien interessant om te kijken wat jouw manier is. 

Voor sommigen geldt dat je snel de schuld geeft aan jezelf in situaties of dat je je snel schuldig voelt. In dat geval ben jij de martelaar die zichzelf steeds weer kastijdt. 


Wanneer je vindt dat een ander jou steeds iets aandoet, en je dus de schuld geeft aan de ander voor jouw ongemak of pijn, ben jij het slachtoffer van wat de ander je aandoet en sta je zelf nooit aan het roer van jouw leven. 

En wat is vergeving?
Vergeving is liefde. 

Liefde in een bad van moed om de pijn te erkennen van iets dat een wond of wondje geslagen heeft in jou, in je hart.
Om door de weerstand heen dat wondje te koesteren en te omarmen. 

Of die diepe wond heel zacht te verzorgen met liefde. 

Door te begrijpen dat ieder mens in wezen licht is, zowel jijzelf als de ander. 

Dat jullie allen hier gekomen zijn om ervaringen op te doen, in het licht en in de schaduw, in de volle liefde en in de diepste pijn en alles daartussenin.

En dat die ervaringen er zijn om van angst naar liefde te gaan, om van martelaar naar levensgenieter te gaan. Van slachtoffer naar de moeder of vader die de kracht heeft om voor zichzelf te zorgen en voor alle kinderen om zich heen. 

Met genoeg voor allen, als stevige basis. 

De levensgenieter die overloopt van vreugde, licht, liefde en enthousiasme, waardoor de levenskracht zichtbaar is voor eenieder en aanstekelijk is. En wanneer er schaamte bestaat voor datgene waarvoor jij vergeving nodig hebt, weet dan dat je moed nodig hebt om weer terug te stappen in jouw eigen kracht. 

Daarbij ben je een voorbeeld voor de ander, omdat je je niet laat opslokken door de schaamte, maar verantwoordelijkheid neemt. 

En weet dat schaamte en schuld in wezen niet kunnen bestaan als je licht bent. 

Dus zie je jezelf en de ander als het goddelijke licht dat ze zijn. 

Verpakt in een omhulling van mens, een fysiek lichaam met gedachten en gedrag, die ervoor zorgen dat jij datgene wat je wenst te ervaren, ervaart. 

Wanneer je het licht kunt zien en de liefde ten diepste en onvoorwaardelijk kunt voelen voor jezelf en de ander, vergeef je. 

Omdat je de schuld en de schaamte en de beschuldiging overstijgt. 

Omdat je begrijpt dat de ander dat in wezen doet om jou de ervaringen die je wenst te leren te geven.

Al die ervaringen voor jezelf en voor de ander bestaan zodat jouw ziel kan groeien. 

Wanneer jij je hoofd kan buigen voor het leven, steeds weer kan buigen, 

kan accepteren en aanvaarden dat het leven vóór jou is en dat alles wat je ervaart bestaat om te transformeren naar liefde, dat je dan steeds meer bevrijd wordt en steeds meer jouw authentieke zelf ontmoet en kunt leven. Bevrijd en in vreugde.


Vergeving is het werk wat jullie hier op aarde kunnen doen;
Ploeterend, in schaamte, schuld en angst, 

of verlicht, door jezelf te plaatsen boven het plaatje van pijn, in de liefde te stappen en zuurstof te zijn. De pleister te zijn, de bloem te zijn, daar waar het het hardst nodig is. 

En weet dat schuld en schaamte niet bestaan in de wereld van licht, omdat het slechts ervaringen zijn. De bedoeling is om te ervaren om te groeien. 

Wanneer je de gevoelens van schuld en schaamte er vanaf kan halen, is het mogelijk om jezelf te openen voor vergeving. 

Wij wensen jullie een prachtige pleister die de wond als vanzelf heelt met liefde, met licht, zodat jij geheeld een hart vol liefde hebt, dat onvoorwaardelijk liefde kan geven aan jezelf en de ander in deze wereld waarin dat zo nodig is. 


Dank jullie wel. 

Een gechannelde boodschap van onze gidsen. Via trance mediumschap geven we boodschappen en meditaties door vanuit het veld van universele liefde. Met aandacht voor een brede range van thema’s en lichtwezens.