We kregen een vraag binnen van iemand die zich afvraagt hoe ze om kan gaan met ouder worden en het veranderende lichaam. Kunnen jullie daar iets over zeggen?

Het leven.
Het leven dat door de mens stroomt, 

door dieren stroomt, 

door planten, bomen, bloemen..

Het leven in de zee. 

Het leven in moeder aarde. 

Het leven in de sterren. 

Alles wat leeft, leeft in cycli. 

En alles wat leeft groeit, bloeit en transformeert naar een volgend stadium. 

Veel wat leeft verdwijnt niet echt, maar verandert van samenstelling. 

Soms van materieel, fysiek, naar immaterieel of niet langer fysiek zichtbaar. 

En zo geldt dat voor de mens.
Elk leven op aarde van een mens voltooit zich in een lichaam. 


Eerst wordt het lichaam aangemaakt. 

De levensadem en de ziel zorgen dat het lichaam gaat leven. 

En aan het eind van het leven trekt de ziel zich terug uit dat lichaam en verdwijnt de levensadem, terwijl de ziel en spirit voortbestaan, dankbaar voor de ervaringen die in dat lichaam mogelijk gemaakt zijn. 

En valt het jullie ook op dat sommige mensen leeftijdloos zijn? 

Dat bij sommige mensen wellicht het lichaam of het gezicht laat zien dat die persoon op leeftijd zou moeten zijn en wanneer je in de buurt bent van die persoon de spirit en de ogen zo helder zijn, zo puur. Mensen met nog zoveel levenskracht, evenveel als dat van een kind. 

En daar ligt het geheim.
Jullie spreken ook wel over het elixir van de eeuwige jeugd. 

Er is een geloof in de mens geslopen dat de levensenergie afneemt naarmate je ouder wordt. 

Daar heb je wel degelijk invloed op.

Je hebt invloed op het onderhouden en versterken van jouw levenselixir, 

waardoor jouw immuunsysteem sterker is, 

waardoor jouw vreugde groter is

en waardoor de verschillende fases in je leven hetzelfde aanvoelen.

Wat daarbij hoort is dat je begrijpt hoe de natuur werkt, 

dat een lichaam opgroeit,

dat een lichaam in staat is om nieuwe lichamen voort te brengen: nieuwe zielen die incarneren. 

En dan de momenten wanneer dat niet langer meer mogelijk is en er een moment van afscheid is. Ook omdat de verlangens van de ziel voltooid zijn. 

Het lichaam is dienstbaar aan de ziel.

En de ervaringen die een mens met zijn of haar lichaam meemaakt, hebben te maken met wat de ziel wenst. 

Er worden vaak lessen geleerd via het lichaam, via het sterfelijke.
En weet tegelijkertijd dat je invloed hebt. 

Om kind te blijven, 

om speels te blijven, 

om vreugde te volgen, 

om wakker te blijven. 

En energieën op te zoeken die jou speelsheid geven, 

levendigheid geven. 


Koester jouw eigen levendigheid en voed deze. 

En weet dan dat je in zoveel verschillende fases van je leven een soort meester bent in hoe je omgaat met ouder worden. 

Wees het voorbeeld van kinderlijke onschuld en vreugde aan de ene kant en
wijsheid van het leven aan de andere kant.

Je zal erkend worden,

je zal daarin gezien worden en mensen positief beïnvloeden. 

Het is alsof de goddelijke vonk in jou zichtbaar blijft

en dat deze niet langzamerhand dooft,

zoals je vaak ziet als mensen ouder worden omdat ze besluiten dat het mooi is geweest en ze niet meer deelnemen aan het leven,

zich steeds verder terugtrekken. 

Maar nee, ga er steeds weer op uit 

en blijf je verbinden met alles wat leeft. 

Met de jeugd, met de dieren, met de natuur. 

En wees die sprankel als voorbeeld in deze wereld. 


EnJOY.

Een gechannelde boodschap van onze gidsen. Via trance mediumschap geven we boodschappen en meditaties door vanuit het veld van universele liefde. Met aandacht voor een brede range van thema’s en lichtwezens.