We merken dat het vrouwelijk principe ons naar een nieuwe tijd leidt. Kunnen jullie daar meer over delen? Hoe kunnen we dit vrouwelijk principe zowel als vrouw als man belichamen?


Laten we voorop stellen dat de ultieme balans het evenwicht tussen het mannelijk en het vrouwelijk in ieder mens is. 

Niet alleen in elk mens, maar in alle systemen bedacht, gecreëerd, door de mens zou die balans ultiem aanwezig kunnen zijn. 

Wanneer je een klassieke weegschaal voor je ziet, waarbij je als je aan de ene kant wat neerlegt hij naar die kant overhelt en als je wat aan de andere kant legt, wat precies even zwaar is, de balans dan gelijk is. 

Zo zou je ook voor je kunnen zien dat het mannelijke en het vrouwelijke in elk mens in evenwicht is. 

Dan is er rust, 

dan is er kracht, 

dan is er liefde, 

dan is er verbinding met je hogere Zelf,

dan is er flow. 

Wanneer we op dit moment kijken naar de cultuur waarin jullie leven, zou je inderdaad kunnen zeggen dat de weegschaal doorgeslagen is naar de kant van de mannelijke kracht. 

Er zijn kwaliteiten toegekend aan de mannelijke kracht die als belangrijker gezien worden dan bepaalde kwaliteiten die jullie toekennen aan de vrouwelijke kant. 

Daardoor is het logisch dat wanneer dat voorbeeld geleefd wordt door ouders, grootouders, leraren, vrienden en kinderen dat zij dat na gaan leven. 

Daarmee komen ze in een maatschappij die te veel waarde heeft gehecht aan de mannelijke kwaliteiten, de rationele kwaliteiten. 

Die worden beloond en wat beloond wordt groeit. 

Het heeft ook met bewustwording te maken om te ontdekken wat dan precies die vrouwelijke kwaliteiten zijn die de weegschaal weer in evenwicht zullen brengen. 

En die vrouwelijke kwaliteiten – dat vrouwelijke principe – daar gaat jullie vraag over. 

Het is van belang om de weegschaal weer in evenwicht te brengen door met een hele andere mindset in het leven te staan. 

Vanuit de vrouwelijke kant betekent dit vanuit gevoel, vanuit het water, met andere woorden het emotionele stuk. Waarbij je voelt dat wanneer de emoties in evenwicht zijn, niet omdat ze onderdrukt worden, maar omdat ze er mogen zijn, doorleefd mogen worden en dan geheeld zijn. Je zal merken dat m wanneer er niet zoveel onderdrukt wordt er vanzelf veel meer zal stromen in het leven. 

Het vrouwelijke betekent ook het volgen van de natuurlijke flow en niet zozeer de door de mens ingestelde tijd, maar het volgen van de natuurlijke tijd. Dus de de tijd van de seizoenen, het ritme, gebaseerd op de krachten van het universum. 

Dat betekent dat de mens weer meer intuïtief mag luisteren naar wat natuurlijk is op dat moment. Niet overrulen met de mind, met to-do lijstjes of een prestatiegerichtheid of voldoen aan verwachtingen, maar luisteren naar wat het lichaam aangeeft, luisteren naar waar de natuurlijke beweging naartoe gaat. Waar je voeten naar worden geleid, in plaats van dat je je hoofd laat leiden. 

Het zijn hele subtiele veranderingen wanneer het vrouwelijke weer meer geleefd wordt. 

En je zou kunnen zeggen dat wanneer jullie het evenwicht willen bereiken, ook het wijze innerlijke kind van onschuld weer de ruimte mag krijgen om vanuit nieuwsgierigheid te ontdekken, in plaats vanuit het ‘ik weet het allemaal al’.

Het vrouwelijke beschouwt. 

Het vrouwelijke voegt de wijsheid toe vanuit de ziel, vanuit de universele ervaringen verbonden aan de ziel, waardoor je als het ware boven het persoonlijke uitstijgt en er meer gekeken wordt naar het grotere geheel. Hoe kan iets altijd voor het grotere geheel dienen? 


Je zou kunnen zeggen dat het vrouwelijke principe meer dienend is. 

Dienend aan het grotere geheel, 

dienend aan de natuurlijke vorm,

dienend aan liefde, 

dienend aan lichtheid,

verbinding.

Je zou er ook het moederlijke principe in kunnen zien dat een moeder altijd het beste met het kind voor heeft, terwijl het kind zich volledig mag ontplooien zoals het de bedoeling is. 

En dat is een ander gegeven dat hierin belangrijk is,

dat elk mens werkelijk mag zijn wie hij of zij is,
zonder dat daar een oordeel over geveld wordt, hooguit met wijsheid raad gegeven wordt, 

waarbij de ander voelt dat er vrijheid is om hiernaar te luisteren en te handelen of niet. 

Kortom: het vrouwelijk principe brengt de wijsheid terug,

de gevoeligheid,

de afstemming op de ziel en het grotere geheel, 

het leven met de seizoenen,

het bewustzijn van de zon, de maan, de aarde en de andere sterren waar je onder invloed staat, 

en bovendien ook de ongeziene begeleiders, de engelen en zo veel meer lichtwezens dan jullie je kunnen voorstellen. 

Het is het verbinden met de oude wijsheid die al in jullie leeft 

en door in stilte te zijn kunnen jullie deze ontvangen. 

Vanuit het vrouwelijk principe is er meer Yin-kracht dan Yang-kracht en 

in de Yin-kracht vind je in de stilte, wanneer het water rustig is, die wijsheid in jezelf. 

Alle antwoorden liggen in jezelf,

in de verbinding met je onderste chakra’s,

waarbij je voelt wat klopt en wat niet klopt. 

En weet dat wanneer jullie deze vrouwelijke principes weer eren in jullie maatschappij,

eren in elk mens, 

dat de kinderen dit ook weer zullen volgen

en de natuurlijkheid ervan zullen begrijpen,

waardoor zij zich ook weer meer gezien zullen voelen dan op dit moment. 

Doordat de balans niet in evenwicht is passen er zoveel kinderen niet meer in de systemen. Ze zijn opgezet vanuit een oud systeem, waarbij het mannelijke principe overheerste. In een tijd diende dat absoluut een doel, maar op dit moment is het tijd dat deze vrouwelijke principes weer het licht zien op zoveel grotere schaal dan nu al gezien wordt. 

En bovendien weten we dat velen van jullie, zeker degenen die luisteren, dit al in praktijk brengen als instrument.

Het is vooral een aanmoediging om dit voor te leven, want in het voorleven ben je het grootste voorbeeld.

De grootste invloed komt van binnenuit,

door het voorleven en niet zozeer door de woorden die je spreekt. 

Dank jullie wel. 

En leid de mensheid naar de nieuwe tijd van evenwicht, harmonie, vrede, liefde en licht. 


EnJOY.

Een gechannelde boodschap van onze gidsen. Via trance mediumschap geven we boodschappen en meditaties door vanuit het veld van universele liefde. Met aandacht voor een brede range van thema’s en lichtwezens.