Zouden jullie kunnen delen hoe de natuurwezens ons helpen in ons aardse leven en hoe we ons op hen kunnen afstemmen?

De engelen en de natuurwezens zijn de onzichtbare krachten die het universum tot leven brengen. Zij werken samen met het element ‘ether’, hoe jullie dat noemen, 
om alles tot leven te brengen,
om de cycli van de natuur te ondersteunen. 

Natuurwezens zijn er in zovele vormen
en vele vormen zijn jullie niet bekend. 
Sommige vormen worden door mensen herkend of gezien. 
En sommige vormen zijn zo ontastbaar of onvoorstelbaar, 
dat je het meer kunt zien als een vorm van licht. 

Zij weven de patronen. 
Zij weven de patronen waardoor de natuur natuur is, 
waardoor planten groeien,
waardoor CO2 omgezet wordt,
waardoor de oceaan golft, 

Zij zetten in beweging en veranderen ook richting. 
Zij zijn de magie van de natuur. 
Ze zijn niet zo wijdverbreid in beeld, omdat de mens vaak niet gevoelig genoeg is om in liefde om te gaan met deze natuurwezens en zich niet bewust is van de natuur om haar heen. 

Het is vaak een gegeven.
Een boom is een boom omdat een boom een boom is. 
En door er een naam aan te geven is het iets statisch, terwijl een boom net zo levend is als de mens. 

We kunnen ons voorstellen dat het niet zo gebruikelijk is om elke boom in het bos te groeten, maar het zou zeker kunnen. Elke bloem, elke stengel. 

Zoals je kleine diertjes de aarde ziet omwroeten, zo is daar de onzichtbare wereld van de natuurwezens die ook op die manier hun werk doen. In liefde, in lichtheid. 

Het is niet echt nodig dat de mens zich daarmee bemoeit, maar het is heel ondersteunend als de mens vanuit haar hart zich verbindt en dankbaarheid kan voelen voor de mooie krachten van deze natuurwezens. 

En wanneer de mens de natuur op een dieper niveau wenst te ervaren, is het prachtig om verbinding te maken met deze natuurwezens door ze te voelen in je hart. Door de onschuld, de zuiverheid, de tederheid en de fijnheid te voelen van de energie van deze natuurwezens, ontmoet je ook deze kracht in jou. 

Het is de kracht van stilte, van in het nu zijn en nergens anders. Het is in het hart, in het lichaam, AANwezig. 

We nodigen je uit om zo bewust een keer in de natuur te zijn, in de tuin te zijn, op straat te zijn. Daar waar groen is, natuur is. Je bewust te verbinden met de natuur om je heen die je door de seizoenen heen ziet veranderen. Wanneer de mens daar meer mee verbonden is, kan zij voelen dat ook zij natuur is. 

En dat deze onzichtbare krachten ook met de mens werken, dat ook mensen in cycli leven en dat er geen weerstand nodig is om je hiertegen te verzetten, omdat dat het leven is. 

Verbinden met natuurwezens betekent je overgeven aan het Leven. Het betekent dat je ten diepste voelt dat jij onderdeel bent van het grote geheel, van de eenheid. 

De fijngevoeligheid van de mens voor de natuurwezens betekent een fijngevoeligheid voor de intelligentie van al het leven en de stuwende kracht die in alles leeft en alles verbindt. De natuurwezens kunnen je helpen om je bewust te worden van deze goddelijke kracht. 

En kijk in welke vorm de natuurwezens bij jou verschijnen. Het kan het licht zijn dat speelt, de druppels die anders lijken, elfjes, natuurwezentjes die in de kleur van de plant verschijnen waar ze bij horen… Er zijn zovele vormen. 

Vraag je niet af of het jouw fantasie is, maar weet dat het klopt en dat wat jij weet, ziet of voelt jouw verbinding is met deze wereld. 

Neem de tijd en de rust om je met deze magische wereld te verbinden en er zal een zuivere stilte in jou zijn, een verbinding met de eenheid. 

EnJOY.

Een gechannelde boodschap van onze gidsen. Via trance mediumschap geven we boodschappen en meditaties door vanuit het veld van universele liefde. Met aandacht voor een brede range van thema’s en lichtwezens.