Kunnen jullie jullie wijsheid delen over de weg naar ascensie?

In het woord gelijkmoedigheid zit moed. Het vergt moed om weerstand te laten gaan.

De weg naar ascensie verloopt via de weg waar de weerstand niet bestaat. Het is de weg van het hoofd buigen naar de wijsheid van het hart. Dus het hoofd buigen naar wat er op je pad verschijnt terwijl je onderweg bent naar ascensie. En gelijkmoedigheid betekent dat je met de onschuld van een kind alles tegemoet treedt, zonder voorwaarden en zonder angst. We weten dat dat als mens niet altijd vanzelf gaat zonder angst.

Dus hoe leg je de angst af wanneer die toch ontstaat in al je menselijkheid? Angst ontstaat voornamelijk vanuit gedachten. En gedachten zijn niet iets tastbaars. Zou je je voor kunnen stellen dat wanneer jij op de weg van ascensie wandelt en er opeens een grote beer staat dat je dan weet dat je bang kan zijn? Je weet dat het levensbedreigend kan zijn. 

In wezen is het waar dat wanneer alle wezens volledig vanuit hun hart leven, de bedreiging niet werkelijk bestaat omdat er verbinding mogelijk is op een dieper niveau. De beer zal ook zien dat jij geen bedreiging bent, omdat er eenheid is, omdat er verbinding is, omdat datgene wat in elk levend wezen leeft het goddelijke is.

Ik ben een andere jij.

En wanneer je wandelt op de weg van ascensie en er komen gedachten die eruit zien als gevaarlijke dieren, weet dan dat gedachten niet werkelijk op je weg aanwezig zijn. Die zijn als de wolken en wolken kunnen verdwijnen door de zon. Dus wanneer jij je verbindt met jouw hoogste licht, met de goddelijke bron…. En je weet weer dat de gedachten die in je opkomen niet de waarheid zijn en je oefent je hierin door steeds weer te weten dat elke uitdaging op je pad er is uit liefde voor jou, vanuit een wens vanuit jouw ziel om te groeien…. Dan is dat een wereld van verschil, want dan voel je je niet eenzaam, voel je je niet uitgedaagd met weer een uitdaging, maar dan kun je zien dat er liefde aanwezig is in de uitdaging en dat er een bedoeling achter zit die groter is dan wat jij weet.

Wanneer je ervan uitgaat dat alles vanuit liefde gecreëerd is om je de mogelijkheid te geven om te groeien, dan zal je eerder huppelen op jouw pad. Als het kind dat zich van geen kwaad bewust is en alles met liefdevolle ogen aanschouwt en onderzoekt.
Wat is dit? Is dit nieuw? Ken ik dit al? En wanneer er pijn opkomt, verdriet opkomt. die emoties er laten zijn. Want daarin is het mogelijk dat je iets heelt wat in jouw systeem aanwezig is. En wanneer het licht zo aanwezig is en jij laat dit toe, is het mogelijk dat alles op één lijn komt. Alles in jou.

En dan ga je van gelijkmoedigheid naar gelukzaligheid, omdat je weet dat je gedragen wordt omdat je weet dat jij door dienstbaar te zijn in dat grote geheel en er aanwezig te kunnen zijn voor jezelf en de ander het toppunt van menselijkheid kunt ervaren. Want in die verbinding is het geluk aanwezig, is de beloning aanwezig voor beiden. En wanneer jij jouw innerlijk kind omarmt, is de beloning dat je liefde voelt, dat je aanwezig bent bij jezelf en dat je daarmee je ware zelf eert. Dus luister naar de stilte.

Wanneer je het niet meer weet, vraag dan ons voor fluisteringen en tekens en gebruik je hulpbronnen. Ieder van jullie heeft hulpbronnen waarbij je weer in verbinding komt. En daar zit zoveel liefde. Wij zijn aanwezig. Wij lopen met jullie mee. We zijn dankbaar voor jullie moed, voor jullie kracht, voor steeds weer opstaan, steeds weer voelen hoe je groeit en stilstaan in dankbaarheid bij de groei.

Dankbaarheid is de motor voor gelijkmoedigheid. Dankbaarheid stuwt jou voort, omdat dankbaarheid het mogelijk maakt dat je steeds weer verbonden bent met wie je bent en met de goddelijke bron. 

Wij staan om jullie heen.. Jullie aanwezigheid is het licht. Meer hoef je niet te doen. En wanneer vanuit jouw licht iets ontstaat vanuit vreugde en je je zielsgelukkig voelt, is het een gegeven dat het anderen zal raken. Omdat het zo in elkaar is gezet: het schitterende universum met de mens op aarde.

EnJOY. 

Een gechannelde boodschap van onze gidsen. Via trance mediumschap geven we boodschappen en meditaties door vanuit het veld van universele liefde. Met aandacht voor een brede range van thema’s en lichtwezens.