In dit onderdeel vind je diverse gechannelde boodschappen die te maken hebben met overgaan naar de ongeziene wereld. Wanneer we weten wat er gebeurt, verandert dat onze kijk op sterven. We kunnen het dan zien als een soort nieuwe geboorte, bevrijd van de aardse beperkingen. Het lichaam is losgelaten, maar de ziel is aanwezig in een oneindig veld van universele liefde. Het zorgt er ook voor dat onze eigen angst voor de dood vermindert en brengt meer rust en vertrouwen in ons leven.

Je vindt hier boodschappen over:

  • Hoe kunnen we iemand het beste begeleiden bij een stervensproces?’
  • Wat gebeurt er als je overgaat?
  • Bijna dood-ervaringen
  • Reïncarnatie


Stervensproces

Wanneer je bij iemand bent die de laatste adem gaat uitblazen ben je bij een heilig moment. Een heilig moment omdat de brug gemaakt is tussen de 2 werelden en diegene geboren wordt in de wereld van licht. Hoe kunnen we een dierbare het best begeleiden bij een stervensproces? Dit prachtige antwoord werd gedeeld door onze gidsen.


“Het mooiste wat je kunt doen is een hoge frequentie creëren rondom jullie, omdat die werelden elkaar vinden in frequentieverhoging. Wanneer diegene het fijn vindt, wanneer je nog verbinding kunt maken om zachte muziek te horen met een hoge frequentie, wanneer je zelf je hart kunt openen voor diegene om die stap te mogen maken en je zoveel van diegene houdt dat je hart opent en hij of zij mag gaan, dat je de Engelen uitnodigt en andere overleden dierbaren waar diegene van houdt. Weet dat dit moment heilig is omdat er zoveel begeleiding is vanuit de ongeziene wereld. Er zijn altijd Engelen aanwezig die de poort vormen naar licht.

Er zijn lichtwezens bezig met de overgang, waardoor het fysieke lichaam de geest los kan laten van degene die overgaat en er zijn dierbare overledenen die klaarstaan om deze persoon af te wachten. Dus de wereld van liefde is geopend voor degene waar jij bij bent. En eigenlijk zou het zo mogen zijn, net als jullie dat bij geboortes voelen, dat het een prachtig moment van viering is en dankbaarheid voor wat je samen ervaren hebt. Er hoeft niets meer gezegd te worden, ook omdat het leven doorgaat en jullie gewoon verbonden blijven. 

Dus wees licht. Wees liefde. Wees zacht. En voel de sereniteit van het moment. Weet dat de Engelen en andere prachtige wezens er zijn bij degenen die aanwezig zijn. Ook zij worden verzacht. Ook zij ontvangen liefde en licht. En dat is waarom het zo sereen kan voelen. Natuurlijk is dat niet altijd het geval wanneer er acutere momenten zijn wanneer iemand meer plotseling overlijdt. Weet dat het ook dan niet plotseling is voor de ongeziene wereld, dus at da ongeziene wereld ook daar volledig aanwezig is. Wellicht helpt het dat je dat weet.”

Wat gebeurt er wanneer je overgaat?

Wanneer een ziel op aarde komt in een lichaam wordt het als het geluk heeft met warmte opgevangen en is er een geleidelijke groei. Hoe ziet zo’n ontvangst eruit wanneer iemand zijn of haar lichaam weer verlaat? Is er zoiets als een geleidelijke geboorte in het licht?

Bijna dood-ervaringen

Hoe kan het dat sommige mensen bijna-dood ervaringen meemaken? Wat gebeurt er dan precies?


“Een bijna dood-ervaring is een verruiming van het bewustzijn. Een intense verruiming van het bewustzijn. Het is een ervaring van eenheid, waarbij het draadje tussen ziel en lichaam ultiem dun is. Bijna onzichtbaar. 

De essentie van de persoon treedt uit de beperking van het fysieke lichaam om het verruimde bewustzijn geheel te kunnen ervaren. Niet meer aan tijd en plaats gebonden en daarmee in staat om vanuit verschillende dimensies te kijken, verschillende perspectieven en ook meerdere velden te kunnen zien. De aardse en zoals jullie het noemen ‘de hemelse’. 

Het is mogelijk om tegelijkertijd op aarde te zijn en in ‘de hemel’; de dimensie van de engelen, gidsen en de overleden dierbaren. Het is ook mogelijk om in het veld van inzichten te zijn, waardoor je in 1x je heel leven overziet of een inzicht krijgt dat je voor altijd zal veranderen. Alsof de ziel met al haar licht in de schijnwerpers wordt gezet, waardoor de vele facetten die je niet kunt zien vanaf je aardse bestaan opeens oplichten en zichtbaar worden. 

Het wordt een bijna dood-ervaring op het moment dat je bewustzijn nog verder uit zou kunnen breiden en daarvoor de verbinding tussen ziel en lichaam los zou moeten laten, maar op dat moment vanuit je ziel beslist dat dat nog niet het juiste moment is. 

Weet dat je altijd zelf beslist, ook al is er vaak een lichtwezen dat jou daarop wijst. En dan beslis je om de verbinding tussen je ziel en je lichaam weer te versterken en kom je als het ware versneld weer in een nauwer bewustzijn van tijd en plaats. Daardoor zie je minder, weet je minder en worden je innerlijke zintuigen weer normaler voor deze aarde, terwijl ze daarvoor in staat waren om zoveel meer te ervaren. 

Echter, de inzichten en de ervaringen die je hebt ervaren in dat verruimde bewustzijn zijn echt en geen illusie. Jouw wezen heeft dat meegemaakt. Zo neem je een verruimd bewustzijn mee terug, je aardse leven in. Dat is waarom er vaak veranderingen optreden bij de mensen die een bijna dood-ervaring hebben. Ze hebben een groter plaatje gezien en maken daarna vaak andere keuzes, vanuit een wat hoger bewustzijn dan voor die ervaring. 

Vaak weten ze dat de dood niet bestaat en er altijd een groot veld van liefde en licht aanwezig is om ons heen. Vaak zijn ze ook de angst kwijt: de angst om te leven en de angst voor de dood. En het is zelfs mogelijk dat er meer licht door ze stroomt dan voorheen en dat mensen om hen heen dit kunnen zien. Het is niet altijd makkelijk…En ook dit is een keuze van de ziel, om een grote verandering mogelijk te maken in dit leven op aarde.”

Reïncarnatie

Wie bepaalt waar je reïncarneert en hoe is het mogelijk om contact te leggen met een overleden dierbare als hij of zij is gereïncarneerd? We vroegen onze gidsen om dit uit te leggen, op zo’n manier dat onze mind er ook bij kan.


“Stel je eens een kristal voor dat voor het raam hangt. Stel je voor dat de zon daarop schijnt. Dan zie je geprojecteerd op de muren van je kamer de mooiste kleuren. Dat is hoe reïncarnatie werkt. Het kristal staat voor de ziel, de zon voor de bron en de kleuren voor verschillende levens. 

Is er een keuze? Er is zeker een keuze om vanuit het kristal de wens te hebben om die kleuren te laten schijnen en te ervaren. Echter, zonder de zon zou je die kleuren niet zien. Dus je zou kunnen zeggen dat alle reïncarnaties in wezen een weerspiegeling zijn van de zon, van de bron. De bron die zichzelf wil ontdekken in zoveel mogelijk kleuren. 

En dan bestaan er vele kristallen op aarde – in dit geval vele zielen – in het universum, die verlicht door de bron verschillende ervaringen wensen te hebben,als uitingsvorm van het licht in de bron. Want het is niet het kristal dat het licht van de bron is… Het is het kristal dat het licht van de bron door zich heen laat schijnen, waardoor de kleuren ontstaan. 

De wens komt uit de goddelijke bron en het kristal – de ziel -reflecteert deze wens, waardoor er reïncarnatie ontstaat. Doordat die kleuren uiteenvallen schittert het kristal. Met andere woorden, de functie van het kristal evolueert wanneer de zon erop schijnt en de kleuren uiteenvallen. 

De kleuren representeren de verschillende levens. En in wezen kunnen die gelijktijdig zijn. Het hoeft alleen niet. Maar wat is gelijktijdig wanneer tijd en ruimte niet zo bestaan zoals jullie dat ervaren op aarde op dit moment? 

Tijd en ruimte maken dat er maar 1 ding tegelijk kan zijn, terwijl alles 1 is in zovele dimensies, in zovele verschillende kleuren. Met andere woorden, om het begrip reïncarnatie te begrijpen zou je tijd en ruimte even uit de vergelijking moeten halen, het leven los zien daarvan. 

Wanneer je bijvoorbeeld als blauwe kleur een leven aan het leiden bent, is het nog steeds mogelijk dat je in verbinding bent met het leven in de roze kleur. En wanneer je als blauwe kleur op aarde leeft en je bent innig verbonden geweest met de gele kleur van een ander kristal … en je wil je als blauwe kleur weer verbinden met die prachtige gele kleur van dat andere kristal, dan is die gele kleur nog steeds aanwezig in de basis van het witte licht van het kristal vanuit de bron. 

Dus wanneer jouw verbinding en attentie gaan naar het gele licht is dat er nog, al is niet meer letterlijk op aarde wanneer die ziel overleden is. in de eenheid bestaat de gele kleur nog, terwijl wanneer je het in tijd en ruimte zou plaatsen degene die dat gele licht in een menselijke vorm vormgaf ondertussen in het rood een leven aan het leiden is. 

Maar het is niet zo dat wanneer diegene in het rood een leven aan het leiden is, het geel er niet meer is. In het wit van het licht van de bron dat uiteenvalt in het licht van het kristal blijven alle kleuren altijd bestaan. Met andere woorden, alle levens blijven bestaan. Ze gaan niet weg. En het is ook niet zo dat ze allemaal netjes geordend zijn in tijd in jullie begrip. Het is zoveel multidimensionaler dan jullie je kunnen voorstellen. 

Daarom is dit een metaforische uitleg om te begrijpen hoe dat werkt. Heb je daar een vrije keuze in? Ja. Je hebt de keuze om te stralen in een rood licht, in een geel licht of in een blauw licht. En tegelijkertijd is het ook een JA vanuit een hoger veld dat jou dat JA-gevoel geeft. Zoals je ook op aarde soms heel sterk een JA voelt vanuit je ziel. Zo sterk, dat je daaraan wel moet beantwoorden, ook al is het soms totaal niet logisch vanuit je persoonlijkheid. Dat komt omdat het vanuit jouw Bron, jouw ziel, jouw IAM komt. Je moet het wel volgen. Zo geldt dat ook voor de zielen die vanuit de bron zo’n impuls krijgen om een bepaald leven te gaan leiden, dat ze niet anders willen dan een leven te leiden in bijvoorbeeld een blauwe kleur.”