Kunnen jullie iets vertellen over het speelveld tussen donker en licht op de aarde, maar ook buiten de aarde? 

A: Je bedoelt het spel van de dag en de nacht, de zon en de maan, de dualiteit en alle universele krachten verbonden met het grootse spel. 

Het spel van creatie, waarin alles mogelijk is. 

Wanneer je ervan uitgaat dat er één grote bron is: een bron van alles en niets, waarin alles bestaat maar nog niets gevormd is, zou je kunnen zeggen dat daarin al het donker en al het licht aanwezig is. En het universum maakt een reis, een reis van creatie waarin de mens en de aarde een minuscuul onderdeel zijn. 

En net zoals de mens een reflectie is van de bron en alles wat daarin mogelijk is, zo is het universum een reflectie van de bron en alles wat daarin mogelijk is. 

Dus ook in het universum, de verschillende planeten, de sterren en alles wat daartussen aanwezig is, is er donker en licht. 

Het is een spel. 

Het spel van magnetische krachten, van creatie. 

En wellicht is het interessant om te weten dat licht zoveel frequenties heeft. Van donker, dus geen licht, naar heel veel licht, laten we zeggen honderd procent licht. 

Om het in aardse termen uit te leggen, is donker ook licht. 

Net als wit alle kleuren in zich heeft, zo heeft ook zwart alles in zich. 

En het is een oordeel op zwart of op wit dat het één goed maakt en het ander niet, maar in wezen is alles een vorm van licht, meer of minder licht. 

Alles is met elkaar verbonden en alles heeft invloed op elkaar. 


Dus ja, er zijn buiten de aarde krachten die van invloed zijn op de aarde.
Kijk alleen naar de zon en de maan, de invloed van de sterren, de invloed van zoveel wezens…
Er zijn veel wezens met veel licht en er zijn ook wezens met minder licht. 

En er is een goddelijke moeder die alles vanuit deze schepping lief heeft, zoals een moeder alleen kan. 

Je kunt het zo zien dat deze moeder haar armen om alles heen sluit. 

En wanneer jij onderdeel bent van dit spel en het idee hebt dat je beïnvloed wordt, doordat er een reflectie is in je wereld van het donker dat eigenlijk een reflectie is van jou omdat alles met elkaar verbonden is, is het zo belangrijk om door al die krachten heen je te verbinden met die goddelijke moeder, waar die dualiteit niet aanwezig is. 

Daar is alleen het allerhoogste licht aanwezig, zonder enkele vorm van donker. 

Deze kunnen jullie allemaal voelen. 

Deze bron van liefde en licht waarin je volledig gezien wordt, waarin alles goed is en je omarmd wordt met het grootste hart dat bestaat, zal ervoor zorgen dat je zelf in je eigen licht kan staan. 


Het heeft weinig zin om je druk te maken over alle krachten die er overal zijn, want met de mind zal het nooit te begrijpen zijn hoe dit werkelijk in elkaar zit. 


Met het hart is voelbaar dat er een allesomvattende goddelijke moederkracht is met zoveel liefde en licht, dat je altijd omarmd bent. 

Door je met haar te verbinden zal je deze kracht in jezelf voelen en zal dit ook de kracht zijn die via jouw ziel meer licht in jouw lichaam brengt.
En natuurlijk is het van belang dat je je verbindt met de aarde, met moeder aarde, omdat dat jouw bron is hier op aarde van bestaan. 

Zie dat als jouw aardse moeder, moeder aarde. 

Ook zij gaat door verschillende fases.

Dus in plaats van alles te begrijpen, is het grootste geschenk dat je aan jezelf kunt geven de verbinding met het hoogste licht, de verbinding met moeder aarde om te bevestigen dat je hier bent, zodat je fysieke lichaam veiligheid voelt en zich verbonden voelt met haar.
En dat je werkelijk kiest om hier te zijn en te leven, in alle dualiteit die bestaat. 

Wanneer je accepteert dat de dualiteit bestaat – in welke vorm dan ook – hoef je geen weerstand meer te voelen, kun je meer zijn met wat er is, hoef je het niet buiten je te veranderen en hoef je slechts zelf het licht te verhogen. 

En dat geeft vreugde. dat geeft liefde. 

Een van de manieren waarop je dat het beste kunt doen is door compassie te voelen. 

Wanneer je je hart werkelijk opent voor ieder mens die dat kan gebruiken, dan ben jij die goddelijke moeder voor de ander. 

Je zult merken dat wanneer je dit inzet, jouw licht groeit. 

Het compassievolle hart is de sleutel om meer licht te brengen in deze wereld, door niet zo gefocust te zijn op jezelf, maar juist op de ander. 

Een gechannelde boodschap van onze gidsen. Via trance mediumschap geven we boodschappen en meditaties door vanuit het veld van universele liefde. Met aandacht voor een brede range van thema’s en lichtwezens.