Bestaat er zoiets als politiek op de nieuwe aarde? Wanneer ik kijk naar de diverse politieke partijen zijn er zoveel mensen waarvan ik de hogere bezieling niet voel. Het maakt me soms ook verdrietig hoeveel haat er wordt verspreid tegen mensen die van een andere afkomst zijn, tegen mensen die een andere geaardheid hebben dan die van hen of tegen mensen die een andere keuze maken over bijvoorbeeld vaccinatie. Ik vroeg me af of politiek en universele liefde kunnen samengaan? 

Dear one!

Het is een prachtige vraag die vele lagen raakt en bovenal de autonomie van de mens. 

Zoals geld niet meer gekoppeld is aan waarde, maar een machtsmiddel is geworden, zo geldt dat ook voor de besturing van landen, van systemen en van sommige organisaties. 

De idee waar het oorspronkelijk voor in het leven is geroepen is allang niet meer wat het op dit moment belichaamt.

Wanneer elk mens zich autonoom voelt en gedraagt met verantwoordelijkheid voor zichzelf; voor het grotere geheel; voor de natuur en voor elk ander levend wezen, vanuit liefde en vanuit licht, dan zou het zelforganiserend vermogen van mensen die bij elkaar wensen te zijn in een bepaalde omgeving – zonder dat landsgrenzen bestaan – ervoor zorgen dat zij elkaar opzoeken en vanuit liefde ieders gave benutten, om samen een mooie plek te creëren waar zij leven.

Wanneer je kijkt naar de oude volkeren, was er geen politiek nodig. 

Het was de wijsheid van de oudsten, de verbinding met de ongeziene wereld en hun begeleiders en voorouders die de keuzes bepaalden voor een stam, voor een groep. 

Keuzes gemaakt in totale verbinding met het geheel, waarbij de balans niet verstoord werd. 

Er was geen sprake van macht, er was geen sprake van het idee van schaarste, er was geen sprake van eigenbelang. 

Volg je gevoel in wat voor jou waarheid is. 

Dat geldt voor iedereen. 

En weet dat de wereld op dit moment in transitie is. 

Kijk verder dan wat je ziet. 

Verlies niet teveel energie door frustratie over wat er niet klopt, maar weet dat dat een uiting is van de disbalans die op dit moment aanwezig is op aarde. 

Kijk verder.
Richt je op jouw ideaalbeeld van hoe de wereld eruit kan zien, vanuit autonomie. 

En verbind je met dat beeld. 

Weet dat hoe meer mensen zich verbinden met dat ideaalbeeld, hoe makkelijker het is om dit vanuit de lichtwereld te manifesteren op aarde.

En weet ook, dat al die mensen die dat ideaalbeeld kennen hetzelfde beeld hebben. 

De kracht daarvan is onmetelijk, want dat betekent dat in het geheugen van het hart van de mens de nieuwe aarde aanwezig is. 

En dat een ieder die zich hiermee verbindt en het kent vanuit het hart, weet hoe dit te creëren.

Waar in jullie wereld strategieën nodig zijn, visies nodig zijn, overleggen nodig zijn, zo is dat hierbij niet nodig, omdat iedereen weet en voelt vanuit de hoogste liefde – universele liefde – hoe de nieuwe aarde eruit ziet. 

Dat is de magie. Daar heb je geen politiek voor nodig.

Door Yvette Visser

Een gechannelde boodschap van onze gidsen. Via trance mediumschap geven we boodschappen en meditaties door vanuit het veld van universele liefde. Met aandacht voor een brede range van thema’s en lichtwezens.