Hebben jullie een boodschap voor al die stellen die een kinderwens voelen, maar waarbij het niet lukt? 

Antwoord:

Elke schepping is een wonder. 

De mens, zelf geboren als wonder hier op aarde, is de levende scheppingskracht. 

En alles is mogelijk. 

Toch zullen veel mensen op aarde de verwondering hebben over waarom hun diepste wensen soms niet gemanifesteerd worden. 

Het is belangrijk om daarbij te begrijpen dat je het grotere geheel als een soort klok zou moeten zien waarin heel veel radertjes op elkaar afgestemd zijn om de juiste tijd aan te geven. 

Jullie kennen natuurlijk de wet van aantrekkingskracht, de magnetische en elektrische krachten, het mannelijke en het vrouwelijke, het ontvangende en het scheppende. 

Die krachten maken het mogelijk dat er een schepping plaatsvindt. 

Die aantrekkingskracht werkt wanneer alle radertjes juist zijn afgestemd en het universum – de intelligente bron achter alles – weet op welk moment dat is. 

De mens, levend in dualiteit, weet dat niet, omdat dat grote overzicht niet zichtbaar is. 

Wanneer de mens meer multidimensionaal zou kunnen kijken, zou de mens ook zien waar eventueel een radertje nog wat tijd nodig heeft, of… waarom bepaalde radertjes helemaal de bedoeling niet zijn om bij elkaar te komen. Dat heeft namelijk te maken met de wens vanuit de ziel van de mens: wat de ervaringen zijn die die mens op aarde wenst mee te maken. 

En die wensen zijn niet altijd in overeenstemming met de wensen die de mens op aarde heeft. 

Tussen dat wat je op zielsniveau kunt zien voordat je geboren wordt en jouw aardse bewustzijn, zit een versluiering, wat ook de bedoeling is. 


Heel vaak wordt er gezegd dat alles er al is en dat alles precies perfect is volgens de goddelijke timing. En dat in het nu alle ervaringen precies degene zijn die voor jou nu de bedoeling zijn. Soms betekent dat dat je een weg te gaan hebt van overgave, van loslaten, van weten dat jij niet alleen de controle over het stuur van jouw leven hebt, maar dat er heel veel meer energieën aan dat stuur zitten die uiteindelijk weten wat voor jou het beste is. 

Zoals mensen wel eens mee hebben gemaakt dat wanneer ze dreigen een ongeluk te hebben dat hun stuur op de een of andere manier geraakt wordt, waardoor je heel goed van een ongeluk afkomt. Dat zijn de engelen die ingrijpen. En de engelen zijn de faciliteerders van de universele lijnen die gelegd worden voor manifestaties en creaties.

Dus natuurlijk is het heel mooi om je wensen kenbaar te maken aan de engelen en daarmee de weg vrij te maken tot de creatie van een nieuwe schepping in de vorm van een kind dat hier op aarde komt. Het is echter van belang dat zowel het kind als de ouders de juiste aantrekkingskracht hebben om de schepping te laten plaatsvinden. 

En het is niet altijd te begrijpen waarom dat soms niet zo is, maar weet dat alles precies de bedoeling is. En dat de liefde die je kunt voelen voor dat wat is, één van de grootste liefdevolle ervaringen is die de mens hier op aarde kan ervaren. 

We weten dat dit een moeilijke boodschap is en we weten ook dat ieder van jullie weet dat soms, wanneer je in die overgave bent, het wonder alsnog geschiedt. Omdat er niets meer tussen zit wat die magnetische kracht heeft kunnen belemmeren, onbewust of vanuit het onderbewuste.

Soms is het fysiek niet de bedoeling en soms is het fysiek direct de bedoeling en veel te vroeg de bedoeling. Er zijn ook voldoende voorbeelden van stellen die ongewild opeens een wonder ontvangen in de vorm van een kind, terwijl het niet gewenst is. En ook dat is precies de bedoeling. De bedoeling voor die ziel die dan op aarde wil komen en wel of niet op aarde zal komen en de bedoeling voor de ouders om die ervaring mee te maken. 

Alles is liefde.
Alles is liefde. 

En het is zo belangrijk om jezelf daarmee de liefde te gunnen dat je begrijpt dat alles liefde is.
Dus, dat waartegen je weerstand voelt in je leven omdat je een wens hebt die niet uitkomt, is ook liefde. Liefde voor wat de bedoeling is vanuit alle zielen die betrokken zijn en alle radertjes die op elkaar afgestemd zijn. 

En het is niet te weten wat de uitkomst zal zijn tot je weet wat dat is. 

Wat je wel weet is dat alles liefde is. 

Een gechannelde boodschap van onze gidsen. Via trance mediumschap geven we boodschappen en meditaties door vanuit het veld van universele liefde. Met aandacht voor een brede range van thema’s en lichtwezens.