Het is soms een uitdaging om te functioneren in het systeem enerzijds en anderzijds trouw te zijn aan je eigen waarden en zo zuiver mogelijk leven. Kunnen jullie jullie wijsheid delen over hoe daarin te balanceren? 

Het is een belangrijke tijd. Een tijd waarin je uitgedaagd wordt om je eigen onderscheidingsvermogen bewuster in te zetten dan in eerdere jaren nodig was, bewuster naar binnen te gaan om te voelen wat jouw waarheid is, wat voor jou zuiverheid is. 

Dat is de eerste stap: eerst naar binnen. 

Wat is jouw waarheid?
Het is al eerder gezegd dat in de wereld waarin jullie opgroeien het afgeleerd is om te voelen wat jouw waarheid is. Door opvoeding, door schoolsystemen, door in sociale compatibility te moeten leven om erbij te horen. 


Op zoveel manieren heb je afgeleerd om te luisteren naar jouw innerlijke stem.
En deze tijd bestaat om je terug te brengen naar je eigen innerlijk stem. 

Veel schellen vallen van de ogen. 

Veel mensen worden wakker en zien dat ze opgegaan zijn in een systeem wat voor een groot deel niet op liefde gebaseerd is. 

En dat is de bedoeling van deze tijd. 

Het is de bedoeling om wakker te worden in je eigen wereld en met je onderscheidingsvermogen te voelen wat liefde is voor jou, wie jij bent en wat jouw innerlijke stem zegt. En om daarin te voelen hoe het is om je niet klakkeloos te conformeren aan wat er van jou gevraagd wordt en hoe je te gedragen. 

Eerst naar binnen.
En omdat je daar nu in het dagelijks leven toe uitgenodigd wordt, is het een prachtige oefening om steeds weer te voelen ‘wat is liefde voor mij?’.

Wanneer je dat antwoord hebt, kun je vervolgens beslissen of je je wil conformeren in het systeem. Uit liefde voor het grotere geheel of niet. Dat is aan elk individu. 

Elk individu heeft daar zijn of haar eigen rol in. 

En ook dat zul je voelen in jouw waarheid. 

Dus er is geen eenduidig antwoord wat elk mens op dit moment te doen staat in conformering aan een systeem. 

Het gaat erom dat het systeem opnieuw gezien wordt, met ogen die helder zijn, met ogen van waarheid. En door dat in te zien en er zelf de verandering in te worden, zal de verandering plaatsvinden. 

Dus ja, het is nodig dat je moedig bent. 

Ja, het is nodig dat je je eigen waarheid volgt. 

En het is nodig om te vragen in hoeverre dat vanuit liefde kan gebeuren. in elk moment. 


Wat daarbij belangrijk is, is dat je je waarheid durft uit te spreken, zonder bang te zijn voor consequenties.

Degenen die een verschil hebben gemaakt in de wereld deden precies dat.
We vragen je niet om dat te doen als je de moed niet hebt, doe het op jouw manier, in het klein of in het groot.

Wanneer jij bij je dierbaren durft uit te spreken wat jouw waarheid is, is dat één van de meest belangrijke stappen. 

Dan hoef je nog niet op een podium te staan om de hele mensheid te vertellen wat jouw waarheid is, maar begin bij jezelf. Begin eerst met jezelf bewust te maken wat jouw waarheid is en durf die voor jezelf te leven. Durf die uit te spreken. 

En voel dan wat jouw rol is in deze tijd. 

Ieder mens heeft een andere rol en niemand kan voor elkaar bepalen. 

Dan blijft de vraag: ‘Wat zou liefde doen?’

Die vraag geldt altijd.

Een gechannelde boodschap van onze gidsen. Via trance mediumschap geven we boodschappen en meditaties door vanuit het veld van universele liefde. Met aandacht voor een brede range van thema’s en lichtwezens.