Veel autistische kinderen hebben moeite om te functioneren in het systeem. Zouden jullie kunnen zeggen hoe jullie naar autisme kijken? 

Zoals jullie “autisme” benoemen, zou je kunnen zeggen dat er mensen zijn die een andere bedrading hebben meegekregen dan wat jullie normaal vinden. 

Het is even natuurlijk. Het is een goddelijk geschenk wanneer er er een kind op aarde komt met wat jullie autisme noemen. 

Het zijn kinderen die anders bedraad zijn die niet mee kunnen doen in het systeem. 

En zolang het systeem blijft bestaan waarin liefde niet bestaat of niet voldoende bestaat, zullen er kinderen blijven komen op deze aarde met wat zoals jullie noemen autisme. 

Deze kinderen hebben vanuit hun ziel begrepen dat het nodig is om de mens wakker te maken. 

Om in te zien dat: 

  • het systeem en de prikkels en de manier waarop kinderen moeten leren; 
  • de manier waarop er niet meer geleefd wordt vanuit de innerlijke wijsheid, de innerlijke stem;
  • er niet meer geleefd wordt vanuit het overdragen van wijsheid over het leven; 
  • er geen verbinding meer is met de natuur; 
  • er geen onvoorwaardelijke liefde gevoeld wordt omdat er zoveel muurtjes om de harten staan en 
  • deze maatschappij en bijna elk mens op aarde voorwaardelijk is. 

Dat is waar de kinderen met deze bedrading gevoelig voor zijn. 

Zij zijn in staat om pure zuivere liefde direct te herkennen en om alles wat dat niet is ook te herkennen. Alle prikkels die bij hen binnenkomen die niet zuiver zijn zijn voor hen heel intens. 

Het is nodig dat deze kinderen mogen leven in de natuur met dieren om hen heen en echt zelf mogen opbloeien, op hun manier. Deze kinderen hebben nieuwe intelligenties die nog niet op jullie aarde bestaan, nieuwe talenten. En ze hebben totaal geen talent voor datgene wat niet natuurlijk is op aarde. Zij kunnen niet passen binnen de systemen. 

Ze komen hier om een boodschap te brengen voor degenen die met hen leven of met hen te maken hebben. Het is een rol die niet altijd makkelijk is. Het is een rol die vaak gepaard gaat met verdriet en eenzaamheid. Weet dat het een rol is die zij vanuit hun ziel met liefde op zich hebben genomen. En weet dat degenen om deze kinderen heen hun eigen ziel proces doorgaan en de kans krijgen om bewuster te worden, natuurlijker te worden. 


En we kunnen niet genoeg benadrukken dat dieren en natuur het meest helend zijn voor deze kinderen. Dat ze niet binnen hoeven te zitten, dat ze om kunnen gaan met mensen waar de pure liefde werkelijk voelbaar is en dat ze zichzelf kunnen ontplooien in hun eigen richting.

We weten ook dat ze zich vaak afzonderen vanwege de pijn die ze buiten in de wereld ontmoeten, waardoor ze vaak op hun kamer willen zitten, om zich terug te trekken in een veilige omgeving. 

En weet dat je nooit kunt weten wat goed is voor henzelf, voor hun ziel. 

Weet dat alles de bedoeling is. 

En hoe graag je het ook anders zou willen zien, het enige wat jij kan geven is pure liefde. 

En steeds weer via trial and error uitproberen wat werkt. 

Weet ook dat het mogelijk is dat kinderen terwijl ze opgroeien meer in hun element komen wanneer ze vrijer zijn, omdat ze niet meer in het schoolsysteem zitten. En vanuit die vrijheid wellicht kunnen ontdekken wie ze werkelijk zijn. Dan zijn dit de sterren op aarde, degenen die voorleven hoe puurheid en echtheid eruitzien. 

Zij zijn de transformatoren in deze wereld. 

En het is mooi om de liefde te voelen die zoveel mensen hebben voor de kinderen met deze bedrading.

Een gechannelde boodschap van onze gidsen. Via trance mediumschap geven we boodschappen en meditaties door vanuit het veld van universele liefde. Met aandacht voor een brede range van thema’s en lichtwezens.