Vraag: Er speelt veel trauma en beladenheid rondom seksualiteit. Zouden jullie jullie wijsheid kunnen delen over de heling van seksualiteit?

Stel je eens voor dat je op een mooie plek komt waar je een bron ziet van het meest zuivere sprankelende water. 

Je voelt als het ware de levenskracht van dit water, de zachtheid, de liefde, de helende kracht. En je weet dat als je daarvan drinkt of wanneer je daarin baadt, het zo compleet voelt dat je het goddelijke in jou gereflecteerd voelt via dat water. 

Stel je nu eens voor dat je vanuit die bron een stroom water als een watervalletje in een prachtig groene, zuivere omgeving naar beneden stroomt. 
En stel je dan eens voor dat ergens anders op die heuvel nog een prachtige bron aanwezig is met sprankelend levend water. Ook als je daarvan drinkt, zuivert het jou, heelt het jou en voel je de goddelijkheid in jou geflecteerd.

En ook uit deze bron stroomt het water als een watervalletje naar beneden. 

Op een gegeven ogenblik komen deze twee stromen bij elkaar. En onderaan die waterval, een stuk verder beneden zie je een bassin met water, een natuurlijk bassin waar je in kunt zwemmen waar dit goddelijke water in samenkomt. 

Je ziet het sprankelen, je ziet hoe prachtig het is. En je voelt wanneer je daarin zwemt of wanneer je daarvan drinkt dat het jou laat stralen, jouw heelheid reflecteert. 

Wanneer je die twee bronnen zou vergelijken met twee mensen en je zou dit relateren aan seksualiteit…

dan is het van belang dat wanneer twee mensen elkaar ontmoeten dat hun eigen bron volledig gevuld is met liefde, met licht, met goddelijkheid. Helder, stralend water.

En wanneer je elkaar ontmoet als twee stralende wezens, als twee stralende goddelijke wezens in een fysiek lichaam, zal er als vanzelf een heilige seksualiteit ontstaan. 

Met eventueel de mogelijkheid dat er een derde bron uit ontstaat. 

Even schitterend en even stralend. 

Zo zou het de bedoeling zijn. 

Eenheid, heelheid en een ontmoeting via de heilige energie van scheppingskracht. 

Echter, zoals jullie weten, is er bij de mensheid een vertroebeling opgetreden waardoor vele bronnen vertroebeld water in zich dragen. En vaak is het zo dat wanneer – laten we zeggen – twee vertroebelde bronnen zich aangetrokken voelen tot elkaar, dat de vertroebeling nog steeds vertroebeld water oplevert. 

Er zou heling nodig zijn om dit water weer schitterend te maken.

En hoe komt het dat die bronnen vertroebeld zijn?
Kijk maar eens terug naar de bron van het vertroebelde water, de twee stromen waar dit vertroebelde water uit voortgekomen is. Vaak zijn zij ook weer vertroebeld en de bronnen daarvoor ook weer. 

Er is vertroebeling opgetreden in jullie wereld ten aanzien van de levensenergie, de seksuele scheppingskracht energie in de mensheid. 

En wanneer er beschadiging is, is het heel moeilijk om in heelheid elkaar te ontmoeten. 

Zelfs wanneer er één bron heel is, schitterend is, kan het zijn dat een vertroebelde bron besluit dat vanuit de eigen schaarste iets wil hebben van die schitterende andere bron. 

Dat is iets wat jullie vaak zien, dat er vanuit schaarste en beschadiging pijn gedaan wordt aan een ander, waardoor het schitterende water in de oorspronkelijk zuivere bron ook vertroebeld wordt. En dat vindt ook plaats.

Zo zijn er vele wijzen waarop het water van jullie als mens vertroebeld is en jullie niet meer bewust zijn van jullie eigen scheppingskracht, je eigen creatiekracht en je eigen seksualiteit

in de goddelijk vorm, zoals die ooit gecreëerd is. 

Nu is de vraag: hoe kunnen we dit helen als mens? 

Het allereerste wat van belang is, is dat je weet dat je eerst je eigen water weer zuiver te maken hebt. 

Natuurlijk is het prachtig om inspiratie te vinden bij anderen met helder water, maar kijk dan naar diegene vanuit een verlangen in jezelf om dat water van jou zo helder mogelijk te maken. 

Vraag inspiratie. Wees kwetsbaar. En laat zien dat jij behoefte hebt om te helen. 

Want er zijn genoeg zuivere bronnen bij jullie mensen aanwezig om hierin heling plaats te laten vinden. 

En het is belangrijk dat jullie je daar veel bewuster van worden. 

Met name degenen die geheeld zijn in hun seksualiteit. Het is nodig dat jullie dit delen, omdat er zoveel zielen zijn op aarde in fysieke lichamen die geen idee hebben hoe dit te transformeren. Omdat er niet over gesproken wordt, omdat het nog steeds een onderwerp is waarin de beschadigingen als vanzelf doorgegeven worden. 

Waarin de vreugde ontbreekt.
Waarin kinderen en jongvolwassenen geen idee hebben dat seksualiteit heilig is. 

Dat het een heilige manier is om te ontmoeten op zielsniveau en dat het daarin mogelijk is om tot hogere frequenties te stijgen. 

Een manier om je eigen goddelijkheid nog verder te ontdekken. 

Dat is jullie – laten we zeggen – ontnomen. Het was niet de bedoeling dat jullie dat wisten, want wanneer je de kracht van jouw eigen scheppingskracht en seksualiteit zult kennen, vanuit het meest heldere water, dan zul je weten wat het goddelijke elixer is. 

Door dat niet te weten worden jullie – laten we zeggen – kleiner gehouden. 

En dan wordt seksualiteit iets van hebben, iets van kortstondige vervulling of misschien wel fastfood, laten we het zo noemen. 

En zo is het nooit bedoeld, nooit. 

Dus begin met het eren van je eigen tempel. 

Houd je eigen tempel zuiver in alles. 

Zorg voor jezelf. 

Stel je kwetsbaar op en vraag aan jouw gidsen, jouw beschermengel en de engelen of zij jou willen helpen, als je dit daadwerkelijk voelt, om de juiste weg te vinden om dit in jou te helen. 

Met liefde, want liefde is de enige sleutel. 

En kwetsbaarheid is het sleutelgat. 

Kwetsbaarheid is iets wat jullie niet geleerd hebben om te tonen in seksueel contact. 

Er zijn beelden en ideeën hoe het hoort. 

Terwijl in de kwetsbaarheid, het onderzoek samen en de eerlijkheid daarin het grote wonder ontstaat. Want het wonder ligt in jullie allemaal om dat te ontdekken.

Wat daarvoor nodig is, is ruimte, liefde, verbinding…

Elkaar in de ogen kijken, elkaars harten voelen. 

En het niet alleen op het fysieke niveau te voelen, maar juist op het energetische en het goddelijke. 

Dan zul je merken dat wanneer je dit in jezelf heelt, de frequentie verhoogt, je kwetsbaar bent wanneer je een ander mens daarin ontmoet en elkaar uitnodigt om die troebelheid langzamerhand te transformeren tot sprankelend licht en dat je als vanzelf de liefde voelt groeien.
Je huid wordt zachter, je ogen worden stralender en er komt een bron van liefde in jou die gaat stromen. 

Daarmee heel je niet alleen je eigen bron, maar je heelt ook met terugwerkende kracht de bronnen boven jou en de bronnen onder jou. 

Dus dank jullie wel wanneer jullie kleine stukjes in jezelf helen of grotere. 

Want dat heelt de mensheid. 

Het is een van de belangrijkste pijlers van de mensheid om weer terug te komen in de eigen kracht en de eigen soevereiniteit. 

Want door jullie in een foute veronderstelling te brengen wat seksualiteit is, wordt jullie ware kracht ontnomen. 

En voel bovenal de vreugde, geniet van het prachtige wonder dat je bent. 

EnJOY.

Een gechannelde boodschap van onze gidsen. Via trance mediumschap geven we boodschappen en meditaties door vanuit het veld van universele liefde. Met aandacht voor een brede range van thema’s en lichtwezens.