Wanneer een ziel op aarde komt in een lichaam wordt het als het geluk heeft met warmte opgevangen en is er een geleidelijke groei. Is er ook zo’n groeiproces wanneer iemand zijn of haar lichaam verlaat? Zouden jullie kunnen delen hoe dat precies gaat? Is er zoiets als een geleidelijke geboorte in het licht?

Er wordt weleens gesproken over de cirkel van het licht, het cirkel van het leven. 
Stel je eens voor dat het leven een cirkel is. 

Het leven op aarde waarbinnen al veel cirkels plaatsvinden en meerdere levens wellicht op aarde, die weer meerdere cirkels zijn. Cirkels van leven. 

En wellicht zijn er nog meer cirkels van leven en andere vormen buiten de cirkels van leven op aarde. Al die cirkels samen vormen de ervaringen van de ziel die jij bent, de ziel die groeit door ervaringen. 

En wanneer je vanuit je ziel besluit om het leven weer op aarde te gaan leven is dat een zorgvuldig proces waarin jij begeleid wordt als ziel, door jouw persoonlijke begeleiders in vele vormen. Vormen die jullie je voor kunnen stellen en vormen die jullie je niet voor kunnen stellen, altijd in de vorm van lichtwezens. 

Wat van belang is, is dat jij als ziel altijd een vrije keuze hebt. 

Voor elk leven dat je gaat leven kies jij, kies jij wat je wenst te ervaren, kies jij welke mensen jij wenst te ontmoeten, kies jij de situaties waar jij in principe in wilt verkeren om jouw zielenlessen te leren. Om vreugde te ervaren of om wellicht verdriet te ervaren. 

In wezen maakt dat voor de ziel niet uit, want die ervaringen zijn datgene wat de ziel voedt in haar of zijn groei. 


Wanneer je vanuit je ziel kiest om een leven op aarde te gaan leven, is het nodig om je voor te bereiden. In eerste instantie op  de magie van de puzzelstukjes die in elkaar zullen vallen tijdens jouw leven, de ontmoetingen, het lichaam dat je kiest, de relaties, zoveel aspecten…. En dat wordt voorbereid in liefde en in opperste intelligentie en timing. 


Hebben jullie er weleens bij stilgestaan hoe oneindig intelligent het hele systeem van de mens en alle andere levende wezens is om datgene steeds weer mogelijk te maken wat jij voor je ziel als ervaring wilt ervaren.

Dan is het van belang dat jij voorbereid wordt om die grote zielenkracht, die grote essentie die jij bent, vorm te geven via een lichaam op aarde. 

En hiervoor is tijd nodig.
Tijd om ten eerste het lichaam te vormen en ten tweede om te zorgen dat die essentie in dat lichaam kan leven. De rest weten jullie.

Stel nu dat jij aan het eind van een cirkel van leven komt en het is jouw tijd, dan zijn daar veel verschillende mogelijkheden voor mogelijk. In tegenstelling tot wanneer je in dit leven komt, dan kan het moment wellicht plotseling lijken, maar het is nooit plotseling omdat het allemaal zorgvuldig georkestreerd is. 

Wanneer je overgaat gebeurt hetzelfde. Dat kan heel plotseling lijken, maar ook dat is volledig georkestreerd vanuit jouw ziel, met alle begeleiders om jou heen. 

Het is dus nooit zo dat dat onvoorbereid is. 

Vanuit het grote geheel is altijd bekend dat dit zal gebeuren en het moment wordt gekozen door jou als ziel. 

Er zijn vele vormen om over te gaan. 

Laten we kijken naar de plotselinge vorm.

In de plotselinge vorm is het voor de combinatie van het lichaam en de ziel soms wat verwarrend dat het in één keer eindig is. In die zin is er dan soms wat tijd nodig om energetisch gezien los te koppelen van het lichaam, het leven in dat lichaam en het weer terugkeren in de ziel. En in die gevallen kan het zijn dat het belangrijk is dat dat zielendeel van jou dat in dit leven heeft geleefd en in dat lichaam heeft geleefd, even mag uitrusten en bij mag komen om weer los te komen van dat aardse leven. 

Dat is mogelijk in prachtige helende omgevingen die gecreëerd worden voor de mensen die daar aan toe zijn. En er wordt met de grootste liefde voor hen gezorgd. 

Wanneer dan dat zielendeel weer volledig los kan laten en weer volledig kan retourneren naar de ziel van jou, gaat de reis weer verder. 

De reis als ziel die zich weer splitst in zielendelen om vervolgens weer meerdere cirkels van leven te maken, waarin de ervaringen van dat zielendeel meegenomen worden. 

Wanneer een zielendeel langdurig ziek is in een lichaam op aarde, heeft dat zielendeel heel veel tijd om de overgang te ervaren van het leven in een lichaam in de etherische vorm. 

Vaak is het zo dat dan het proces van loslaten al meer profound gebeurd is. 

Dus dat er in die ziekte al momenten zijn geweest dat de etherische vorm alweer teruggekeerd is, thuis in het grote geheel. 

Dan nog wordt er gekeken of dat deel wat terugkeert naar huis nadat de persoon overleden is eerst nog wenst te rusten in dezelfde helende omgeving als waar we net over spraken.

Of.. dat dat etherische deel al zo bevrijd is van het aardse leven dat dit direct verder wil om te ervaren hoe het voelt om weer zo licht en ongebonden te zijn. En te ervaren wat de volgende mogelijkheden zijn, nu het strakke pak van het lichaam en het leven weer uitgedaan is.

En dan heb je nog de tussenvormen, waarin het steeds weer van belang is dat het etherische deel dat terugkeert aan kan geven waar het behoefte aan heeft. 

Het is zo belangrijk om te realiseren dat niets hetzelfde is voor eenieder die terugkeert.
Er is geen algemeen verhaal hoe dit precies werkt. 

De stappen zullen herkenbaar zijn en het grote veld van liefde en licht waar men in komt zal herkenbaar zijn. En daarbinnen is elk zielendeel uniek. 

Wat heeft dat zielendeel nodig?
Heeft het heel veel tijd nodig om met overleden dierbaren te herenigen?
Om te helen, samen, van wat je op aarde hebt meegemaakt. 

Wil je als geliefden voortleven in een bepaalde tijd of in een oneindige tijd?

Het is voor jullie mind niet voor te stellen dat alles tegelijk plaats kan vinden, want tegelijkertijd ben je aanwezig in andere cirkels van leven en kunnen daar ook weer zielendelen aanwezig zijn die ook weer aanwezig zijn in het leven dat je net hebt afgesloten. 

Het is een oneindig spectrum wat allemaal in elkaar haakt en wat zorgt voor groei. 

Dus wanneer je overgegaan bent en je terugkeert als zielendeel in de ziel, dan blijf je als zielendeel de kans hebben om te groeien als dat individuele zielendeel. Door weer lessen te leren, door weer van andere lichtwezens te leren of door ervaringen in het licht van andere zielen te ervaren.

Je kunt van alles wensen te leren daar en je kunt ook ook weer wensen om dit in het aardse of in een ander leven te ervaren. 

De vrijheid is oneindig.
Dus om jou te antwoorden op je vraag is vooral het antwoord dat er een grootste zorgvuldigheid is, een vrije keuze en een beantwoording aan de behoeftes die degene die overgegaan is heeft.. die ervoor zorgen dat je werkelijk dat gevoel krijgt van thuiskomen. 

Precies in de vorm die bij jou past. 

Daarbij willen we nog zeggen dat het van belang is dat wanneer jij verwacht dat je een bepaald liefdevol licht in de vorm van een persoon hoopt te zien, dat mogelijk is. 

Aangezien alles wat jij hoopt te zien mogelijk is om te manifesteren in het lichtveld.

Daarom is het ook zo mooi om je voor te bereiden op de overgang van tevoren, zodat je al aan kunt geven dat je wellicht opgewacht wenst te worden door de engelen of door Jezus, de Christus energie of datgene wat bij jou past. 

Want net als in het leven mag jij jouw wensen aangeven en vragen wat jij vanuit je hart het liefst ervaart.

Een gechannelde boodschap van onze gidsen. Via trance mediumschap geven we boodschappen en meditaties door vanuit het veld van universele liefde. Met aandacht voor een brede range van thema’s en lichtwezens.