Vraag: Welke kennis over Atlantis mag nu worden ontsluierd? 

Atlantis is een energetisch construct dat nog steeds aanwezig is. 

Misschien zijn jullie bekend met de poort waarin het mogelijk is om vanuit het ongemanifesteerde door de poort heen in de gemanifesteerde wereld te komen. 

Maar het is ook mogelijk om van een gemanifesteerde wereld naar een ongemanifesteerde wereld te gaan, waarbij een concept – een construct – weer teruggaat in de energetische vorm. En dat is wat gebeurd is met Atlantis. Het heeft bestaan in een gemanifesteerd vorm – fysiek – en het is weer teruggekeerd naar de energetische vorm. 

En voor jullie begrip zouden we kunnen zeggen dat Atlantis nu een soort ster aan de hemel is. 

Net zoals de Pleiaden invloed hebben op jullie systeem, Pleiadiërs invloed hebben op jullie collectieve bewustzijn en zeker in verbinding staan met velen van jullie, zo is ook Atlantis een ster met bewoners die nog steeds samenwerken met het bewustzijn van de aarde en het collectieve bewustzijn van de mensheid van dit moment en zijn Atlantiërs ook degenen die in vele vormen met jullie verbinding zoeken. Vaak zijn dit opgestegen meesters, lichtwezens die jullie niet eens letterlijk herkennen,  vaak in menselijke vorm.


Dus wanneer je in meditatie zit en je voelt je geroepen om terug te gaan naar de oorsprong van Atlantis, dus de oorspronkelijke zuivere blauwdruk die jullie goed kunnen gebruiken in deze tijd, ga dan in meditatie zitten en vraag of je verbinding kan maken met jouw Atlantische gids. Kijk eens wat die te zeggen heeft. 

Wij zullen nu een Atlantische gids aan het woord laten voor jullie. 


Wat een eer om hier aanwezig te zijn in de vreugde van dit samenzijn. 

Jullie kunnen ons uitnodigen, steeds weer en opnieuw, om de frequentie te verhogen.

Door onze frequentie zal de frequentie van het collectieve bewustzijn verhogen, een wens die jullie allen zo diep voelen.

Het is nodig dat wij ons kenbaar maken, dat wij samenwerken met de oude volkeren op jullie aarde die hetzelfde werk verrichten als wij. 

En met jullie, de lichtwerkers, die hetzelfde werk verrichten op aarde. 

Door ons te versterken met elkaar, maken wij een veel sterker lichtwerk.
En het is nodig dat wij ons verbinden, samen met alle sterrenwezens die aanwezig zijn. 

Dus, lieve aarde-mensen, wij vragen jullie of jullie ons willen uitnodigen, want wij hebben zo’n intense liefde voor de aarde, zoals jullie zullen begrijpen. Omdat we er zelf geleefd hebben. 

En aangezien wij energetisch in een hogere frequentie vertoeven is het mogelijk om deze frequentie naar de aarde te halen door de verbinding die jullie met ons maken. 

Samen met alle lichtwezens die genoemd zijn.

Wij zenden nu deze hoge lichtfrequentie van geometrische vormen naar jullie bewustzijn zodat het minder ‘dicht’ zal zijn en er wat luchtbelletjes in ontstaan. 

Want dat is wat nodig is. 

En het is nodig dat jullie ons uitnodigen, omdat wij ons bewust zijn als oude bewoners van Atlantis dat jullie net als wij vrije wil hebben. 


En wij hebben een collectief gevoel dat het voor ons, onze zielen, prachtig zal zijn als wij jullie nu mogen verlichten, zodat het oude Atlantis, het oude paradijs op aarde, in de oorspronkelijke blauwdruk weer op aarde kan zijn. 

Die mogelijkheid is er, maar er is heel veel licht voor nodig, zoals jullie weten. 

Het uitnodigen van ons, de engelen en alle andere lichtwezens is een feest. 

En het licht zal het donker absoluut verlichten. Dat is een natuurlijke wet, het kan niet anders.

Dank jullie wel.

Wij zenden jullie licht, heling, licht, nu. 

Licht om de stralende harten te openen, 

keelchakra’s te openen om de stralende waarheid van het hart te spreken, 

het derde oog te openen om de visioenen die jullie kennen vanuit jullie ziel te ontvangen en te leven, 

het kruinchakra te openen om verbinding te herstellen met alle krachtige lichtbronnen die aanwezig zijn, 

het derde chakra te openen om krachtig te leven wie je bent vanuit je hart, 

het tweede chakra te openen om de creatieve levensstroom door je heen te laten stromen en expressie te geven

en het aardechakra te openen om je volledig op aarde aanwezig te voelen in jouw schitterende lichaam. 

Jij bent de hemel op aarde, gemanifesteerd. 

Dat is Atlantis. 


Gegroet. 

Een gechannelde boodschap van onze gidsen. Via trance mediumschap geven we boodschappen en meditaties door vanuit het veld van universele liefde. Met aandacht voor een brede range van thema’s en lichtwezens.