Vraag: Welke boodschap wil het veld nu delen met de mensheid, kijkend naar de energie van dit moment? 

Dear ones!
Verwacht een wonder!

Verwacht een wonder.


Dat is de energie die nu het verschil gaat maken in jullie wereld. 

Er is zóveel licht aanwezig, er staan zoveel poorten open. 


En wat nodig is, is dat jullie minds geopend zijn om te ontvangen, 

jullie harten geopend zijn om te ontvangen. 

Jullie zijn – laten we zeggen – bijna geprogrammeerd om altijd te verwachten dat het weer misgaat, dat het weer de verkeerde kant opgaat. 


We willen jullie vragen om te leven volgens ‘Ja en’ ‘EN’ in plaats van ‘Ja, maar’. 

Want wat wij nodig hebben als jullie liefdevolle begeleiders die het licht op aarde zien neerdalen, is dat door die open mind en open harten en mensen vanuit een kinderlijke onschuld verwachten dat er wonderen plaats zullen vinden, waardoor er grote transformaties mogelijk zijn. 

Door dat geloof, door daarvan overtuigd te zijn, is het mogelijk om alles snel te keren. 

Terwijl wanneer jullie gedachten-constructen de wereld in brengen waarin jullie het collectieve bewustzijn steeds zoals het nu is bevestigen, door te verwachten dat het nog zwaar gaat worden, dat er nog zware tijden komen en dat er nog zoveel op jullie af zal komen, waardoor die transformatiefase waarin jullie leven zwaar zal zijn…

Wanneer dat bewust of onbewust geloofd wordt en in jullie aanwezig is, is dat wat er uitgezonden wordt. En dan kunnen wij ons best doen, maar dan is het lastig om licht te brengen in de wat zwaardere materie waaruit jullie gedachten bestaan.


Dus, dierbare, dierbare,

lieve, lieve 

mensen,

we zijn zo graag bij jullie en we vragen jullie om een wonder te verwachten

in je eigen leven, 

een wonder te verwachten elke dag, 

een wonder te zien in de natuur, 

een wonder te ervaren in heling, 

een wonder te ervaren in een nieuw idee, 

een wonder te ervaren in je relatie, 

een wonder te ervaren in een hart dat opent,

een wonder op zovele manieren.

Elke dag zijn er wonderen en 

wanneer jullie openstaan voor wonderen, zullen die wonderen zich nog veel vaker openbaren. Want dan is – laten we zeggen – de voedingsbodem gekweekt om deze te laten ontkiemen. 

Dat is onze vraag: 

Zouden jullie een voedingsbodem willen creëren door het collectieve bewustzijn te beïnvloeden met je eigen bewustzijn, door open te staan voor de wonderen van elke dag. 

En werk vooral samen met de engelen daarin, want de engelen zijn de wonder brengers. 

Zij kunnen samenwerken met de lijnen in het universum, die de gebeurtenissen uitzetten die vanuit het collectieve bewustzijn de wereld in gebracht worden. 


Dus wanneer je jouw licht verbindt met het licht van de engelen en jij gedachten creëert van wonderen die elke dag tot je komen, ook al heb je geen idee welke, en je laat je verrassen en je opent je hart, dan zullen die wonderen in grote getalen naar jullie toekomen. 

En dan zal deze transformatiefase een fase van licht en verwondering zijn, in plaats van een fase van donker, moeilijk, naar binnen en verdeeld. 

Deel de wonderen onder elkaar zodat je de saamhorigheid voelt van het nieuwe licht dat op aarde aanwezig is, dat zich manifesteert, zichtbaar wordt, omdat jullie niets anders verwachten dan dat. 

Wees standvastig in het verwachten van wonderen en wij zullen samen met jullie genieten van de wonderen die in jullie wereld en in de hele wereld zichtbaar zullen zijn. 

En maak de kinderen attent op hun vermogen om elke dag die wonderen elke dag te ervaren. 

Want zij zijn de tovenaars, zij weten nog hoe dat werkt. 

Dus vraag hen om jullie daarbij te helpen, want hun onschuldige gestel, hun onschuldige mind en hart dragen daaraan bij. Hoe eerder je dit vraagt, hoe meer zij kunnen bijdragen aan de wonderen. 


Dank jullie wel. 

EnJOY.

Een gechannelde boodschap van onze gidsen. Via trance mediumschap geven we boodschappen en meditaties door vanuit het veld van universele liefde. Met aandacht voor een brede range van thema’s en lichtwezens.