<

Vraag: Hoe kunnen wij meer meeleven in plaats van mee lijden?


De mens is uitgerust met iets prachtigs, iets unieks: spiegelneuronen.

Dat betekent dat je de emotie van een ander ook bij jezelf kunt voelen. 

Dat is de ultieme verbinding waardoor mensen elkaar herkennen. 

Mensen herkennen zich zo in anderen en andersom, waardoor er begrip en liefde kan ontstaan. 

Het kan echter zo zijn dat spiegelneuronen zorgen voor emoties die zo echt zijn in jezelf dat het lijkt alsof jij de ander bent geworden in emotie. Dan zijn er geen begrenzingen meer tussen jou en de ander.

Jouw begrenzing is dan als het ware weg. 

Jij bent de ander en de ander is jou. 

Op zich een prachtig gegeven, maar niet wanneer dat betekent dat jij lijdt. 

Zie die spiegelneuronen eens als spiegeltjes binnen een lege container, waarbij de spiegeltjes emoties reflecteren van de ander. Dan vult die container zich met die emoties en dan ‘wordt’ de container de emoties. 

Wanneer die container echter gevuld is met licht en liefde is het niet mogelijk dat die emotie de hele container vult. Sterker nog, dan is het mogelijk dat het licht en de liefde naar buiten stromen, naar datgene wat gespiegeld wordt. 

Dan wordt dat omarmd in liefde en licht. 

Dus wat er is ervoor nodig om mee te leven in plaats van mee te lijden? 


Dat is dat jij als mens bewust bent dat je eerst je eigen bron helemaal voedt. 

Dat vraagt bewustzijn. 

Dat betekent dat je de hele dag bewust bent of je jezelf voedt met het licht uit jouw bron en uit de grote Bron, zodat je verbonden bent met jouw IAM-kracht: de goddelijke vonk in jou. 

Het betekent dat je die vonk bewust hebt aangezet, dat je bewust bent van dat grote licht in jou, dat je helemaal gevuld bent met dat licht en dat licht door jou heen naar buiten stroomt. 


Wanneer je kijkt naar Jezus zie je dat dat op die manier werkt. 

Wanneer hij anderen troostte of genas was dat omdat het licht volledig door hem heen stroomde vanuit de hoogste Bron. 

Hij had compassie. 

Het was de compassie die heelde. 

Compassie betekent een hart dat volledig openstaat om het licht door te laten, de liefde door te laten, de heling door te laten.  Door eerst zelf gevuld te zijn en het dan door te geven.

Dus wees je bewust hoe jij je bron kunt vullen door te mediteren, 

door steeds weer stil te staan bij waar je aandacht is. 

Is jouw aandacht volledig buiten jou of is je aandacht eerst bij jou en je IAM en ga je dan met je gevulde aandacht naar buiten?

Of vergeet je jezelf en ben je buiten jezelf met je aandacht, waardoor je container leeg is en je een spiegel bent die slechts reflecteert zonder zelf licht te dragen? 

Wees het licht.
Doe je werk om het licht in jou te versterken, want je geeft jezelf daarmee een groot geschenk. 

Je voelt, weet en ervaart dat jij het licht bent, dat jij liefde bent en dat jij compassie bent. 

Daarmee heel jij deze wereld. 

Als voorbeeld ben je dan een leider met een korte ei die meeleeft en het licht naar de ander stuurt, waardoor de ander wellicht de weg naar binnen vindt om ook het eigen licht aan te zetten. 

Zo verandert het lijden in leiden. 

EnJOY.

Een gechannelde boodschap van onze gidsen. Via trance mediumschap geven we boodschappen en meditaties door vanuit het veld van universele liefde. Met aandacht voor een brede range van thema’s en lichtwezens.