Vraag: Sommige mensen voelen angst voor de ongeziene wereld vanwege verhalen over ronddolende zielen. Welke boodschap zouden jullie met hen willen delen?

Zo boven, zo beneden…

Hebben jullie op aarde wel eens ronddolende zielen gezien?
Mensen die met hun ziel onder de arm lopen?
Mensen die de weg terug naar hun eigen licht niet kunnen vinden?
Er zijn er velen. 

Je hoeft lang niet voor allemaal angst te hebben. 

Sterker nog, zij hebben jouw licht nodig om weer in hun eigen licht terug te komen. 

En zo is het ook met degenen die overgegaan zijn naar het licht. 

Sommigen van hen hebben de wens om, ook wanneer ze overgaan zijn, te ervaren hoe het is om het licht te moeten vinden. Waardoor ze eerst in een omstandigheid zijn, waar ze nog niet volledig geloven dat ze in het licht zijn. Het is een kwestie van geloven. 

Er kan een overtuiging leven dat het licht niet bestaat en die overtuiging kan zo echt zijn, dat het licht ook niet zichtbaar is. 

Ook dan hebben deze mensen in hun lichtvorm het licht nodig van anderen om het licht in zichzelf weer te vinden en het licht van de bron weer te vinden. 

Weet dat er vele zielen zijn in de spirituele wereld die als taak hebben om deze zielen als het ware op te vangen en op een eigen moment het licht te laten voelen. Op het moment dat past bij hun ziel. Dat is met zoveel liefde en met zoveel licht dat jullie je daarover geen zorgen te hoeven maken, want er wordt voor hen gezorgd. 

Daarnaast kan het zo zijn dat een gevoelig mens op aarde iets te leren heeft over ‘in je eigen kracht staan’, te leren ‘hoe je je eigen licht groot maakt zodat je je grenzen kunt aangeven en in je eigen licht kunt staan’. 

Net als iemand op aarde je pijn kan doen of je een les kan leren, zo kan het ook zijn dat er een ziel is die al over is gegaan en jou een les wil leren, omdat jullie dat samen hebben afgesproken, omdat je te leren hebt dat je in het eigen licht hebt te staan en de ander vanuit jouw licht in het licht te brengen doordat jij jouw licht geeft aan de ander. 

Je wijst als het ware de weg naar het licht van de ziel van die persoon, dat wezen en het licht van de Bron. 

Dan is het voor jullie beiden een ervaring en een les die jullie graag wensen te ervaren. 

Diegenen die dat meemaken – en dat zijn er niet zoveel op aarde in verhouding – zullen merken dat ze dat nodig hebben omdat ze heel krachtig in hun licht hebben te staan, omdat zij de mensheid helpen en ook degenen helpen die met donker te maken hebben. 


Wanneer het donker heel donker is, is er ook heel veel licht nodig. 

Het is dus de bedoeling om je te sterken wanneer je zo’n ervaring hebt en help elkaar. 

Vraag hulp aan iemand die dit al ervaren heeft. Iemand die het licht voor jou kan versterken en kan uitleggen hoe je een lichtbrug kunt maken, zodat ook zij naar het licht kunnen.

Stel je voor dat de werelden in wezen één zijn en dat de werelden gespiegeld zijn. 


Dat jij zowel lessen kunt ervaren met iemand hier op aarde als met iemand in ‘de hemel’. Wanneer dat de bedoeling is vanuit jouw ziel, vanuit de ziel van de ander en wanneer jullie dat samen afgesproken hebben. 

Dus weet dat je in wezen nooit bang hoeft te zijn omdat alles de bedoeling is. 

Alles wat moeilijk is voor jou is de bedoeling om je nog meer in je kracht te zetten. 

En je bent nooit alleen.
Dus vraag hulp aan je beschermengel, want die geeft je licht. 

Vraag hulp aan je gidsen, want die brengen het licht en de inspiratie die je nodig hebt. 

En vraag hulp aan je medemens die deze ervaringen kent en jou de weg kan wijzen hoe je hiermee om kunt gaan. Je bent nooit alleen, er wordt altijd voor je gezorgd. 

Een gechannelde boodschap van onze gidsen. Via trance mediumschap geven we boodschappen en meditaties door vanuit het veld van universele liefde. Met aandacht voor een brede range van thema’s en lichtwezens.