Dear one!

De maand juni is on fire!

De maand juni staat voor vuur in vele vormen. 

Het vuur waarin de laatste restjes verbrand worden van thema’s die spelen rondom jullie persoonlijke stukken die je de laatste maanden aan hebt gekeken. 

Het zal niet altijd makkelijk zijn, want soms is het direct in your face, zo gezegd. 

Maar je zal merken dat wanneer je het durft aan te kijken, het vuur vlug verbrandt en uit het niets is er dan ook werkelijk niets meer van over. 

Wellicht dat je in die hoedanigheid het gevoel hebt: ‘Wie ben ik nu toch, nu dat deel van mijn identiteit opeens verdwenen is?’. Dat wordt ook wel ‘de phoenix die uit de as herrijst’ genoemd. 

We zouden kunnen zeggen dat jullie de laatste maanden gewerkt hebben aan delen van oude thema’s die steeds weer terugkeerden en waarbij je steeds op een hoger niveau de frequentie kon verhogen en steeds meer van dat thema uit je systeem kon laten vallen. 

Echter, in juni is er nog een uitdaging – zowel voor het individu als voor de mensheid – waar nog een soort angel uit deze thema’s getrokken kan worden, waardoor daadwerkelijk de phoenix uit de as kan herrijzen. Dat betekent dat je op een nieuwe frequentie komt die dermate hoog is dat het thema niet meer aanwezig is en dat er een bevrijding is, een vrijheid is, een nieuwe jij is die zich afvraagt hoe het mogelijk is dat je je zo licht kunt voelen, zo vrij kunt voelen. En dat je allerlei verwachtingen, overwegingen, patronen niet langer meer hebt. 

Dit betekent dat je een vrijheid hebt om werkelijk vanuit het nieuwe te creëren, zoals de nieuwe maan die weet dat de wassende maan voor een schitterend licht zorgt. 

Zo is het ook dat wanneer de phoenix uit de as herrijst er een nieuw element in jou kan ontstaan wat je nog niet eerder gezien hebt. Alsof er een creatieve levenskracht door jou heen kan stromen nu de blokkades opgeheven zijn. Dat maakt een nieuw talent in jou wakker of je wordt verrast in iets wat je ergens wel wist, maar zich nu aan jou laat zien waardoor het in jou kan ontplooien. 

Het is iets wat je vreugde geeft. 

Het is iets wat je ook eerst voor jezelf mag houden. 

Iets wat je niet direct met de hele wereld hoeft te delen, hoewel dat uiteindelijk misschien wel de bedoeling is….

Het is iets wat je vreugde geeft en we willen je vragen om daar als kind van te genieten in de onschuld, zoals je als kind bijvoorbeeld een nieuw spel krijgt of een nieuwe mogelijkheid krijgt om ermee te spelen en dat je ziet dat je daar talent voor hebt. 

Probeer het eerst eens voor jezelf uit. 

Je hoeft het voor niemand te doen en het is een speelsheid die dermate veel vreugde geeft en voldoening geeft, omdat je ook merkt dat je leert. 

Dus een manier waarop je jezelf opnieuw uitvindt. 

Iets wat zo los laat en iets wat nieuw de wereld binnenkomt, wat verheffend is, wat heerlijk is, wat rijk is.

En voor de mensheid in het algemeen zeggen we dat ook de mens de kans heeft om een doorbraak te maken op meer vreugde en liefde. 

Het is wellicht niet altijd makkelijk voor jullie om dit in jullie wereld te zien, maar kijk eens van dichtbij hoeveel mensen deze weg gaan. Het hoeft niet voor de hele wereld en de hele mensheid te gelden, maar kijk eens in jouw omgeving wat je ziet aan bewijs dat mensen doorbraken maken, dat er een bewustwording plaatsvindt die daadwerkelijk verschil maakt in ieders wereld. 

En zie dat ook met de ogen van een kind, waarbij we bedoelen: zie ook de kleinste details in anderen en waardeer dat in jezelf. Wees dankbaar voor wat er in anderen shift. 

Want door de dankbaarheid die je uitzendt, is het een bevestiging

van de liefde, 

van de vreugde, 

van de essentie van de ander. 

Bekrachtig jezelf in wat jouw nieuwe uitdaging is waar je zoveel van geniet en 

bekrachtig de ander in elke kleine ontplooiing die plaatsvindt.
Zoals een bloem die langzamerhand zichtbaar wordt in de lente en dan uitbloeit tot een prachtige bloem in de zomer. Kijk zo naar jezelf en elk mens. 


Jullie zijn een geschenk voor deze wereld en we danken jullie voor jullie onbevangenheid hierin. 

We hopen dat je het vuur heilig laat zijn. 

Heilig laat zijn voor jou. 

Het heilige vuur dat alleen dat wegneemt wat niet langer dient.

Het heilige vuur staat voor de passie in jou en het staat niet voor het vuur wat vanuit boosheid wegbrandt, vanuit frustratie wegbrandt, maar juist voor het pure, liefdevolle vuur. 

Het staat voor het vuur dat jou de juiste prachtige woorden laat spreken. 

Dat vuur. 

Het is niet voor niets dat dit vuur jou aanwakkert. 

Het is het vuur van jouw heilige geest. 

Het is het vuur van jouw heilige ziel. 

Het vuur dat steeds meer zichtbaar wordt, 

het licht in jou steeds meer zichtbaar voor deze wereld. 


EnJOY. 

Een gechannelde boodschap van onze gidsen. Via trance mediumschap geven we boodschappen en meditaties door vanuit het veld van universele liefde. Met aandacht voor een brede range van thema’s en lichtwezens.