Laten we eens teruggaan naar jullie zelf als klein kind. 

Stel je dan eens voor dat de wereld om jou heen een virtual reality is. Alles wat je ziet, ervaart en downloadt in je eigen systeem aan voorbeelden, emoties, gebeurtenissen, relaties… Je ervaart alles als echt.

We weten dat het jullie al opgevallen is dat wanneer je samen opgroeit in dezelfde situatie, je het allebei anders beleeft. Dus wat is werkelijkheid? Het is wat jij ervan maakt, in jouw eigen systeem.

Het is in ieder geval zeker dat zolang je met je aandacht in de wereld buiten je bent, zonder dat je verbinding maakt met jezelf, dat je hoe dan ook in een virtual reality bent. En dat die vorm op dit moment op aarde steeds verder ontwikkeld wordt en steeds kunstmatiger wordt, is een interessant gegeven. 

En wat wij jou willen vragen is om eens stil te staan bij het verschil tussen jouw virtual reality – die je kunt zien in alles wat kunstmatig is – en de ‘echte wereld’ waarin je ziet wat er om jou heen en in jouw wereld gebeurt, de emoties, de relaties met mensen..

In de virtual reality heeft alles wat buiten jezelf is invloed op jou waar je aandacht is, waar je bewustzijn is. En hier praten over een reality om je heen van de echte wereld die verder kan worden gecreëerd als virtual reality door fantasieverhalen, door romans, door films, door computerspellen, door de vergaande ontwikkelingen zoals robotisering…

Het zijn gradaties van de aandacht die buiten jou aanwezig is. Wanneer jij de hele dag op social media aanwezig bent met je aandacht en je bewustzijn, leef je de reality van andere mensen. En ook dat is voor jou virtual reality. In wezen ben je al die tijd nooit bij je eigen werkelijkheid. 

En wat is jouw eigen werkelijkheid? Jouw eigen werkelijkheid is de verbinding met jouw ziel,
de verbinding met jouw levensmissie hier op aarde, 
de verbinding met je zintuigen,
het ervaren van de wereld om je heen,
de natuur,
de aarde,
de vogels, 
de dieren…
De werkelijke verbinding die je maakt vanuit jouw hart, 
vanuit jouw hele zijn, vanuit je aanwezigheid
met een ander mens. 
Wanneer dat heel bewust is, van binnen naar buiten, zou dat weleens de werkelijkheid kunnen zijn. En alle momenten dat je in verbinding bent met andere mensen waarbij je met je hoofd verbindt of wanneer je vanuit oude patronen niet in het nu verbindt, maar in je pijn of in je toekomst of vanuit de muurtjes om je hart: dat is allemaal virtual reality. 

De werkelijkheid isvvwanneer jij volledig aanwezig bent in je lichaam,
wanneer je hart volledig openstaat, 
wanneer je verbonden bent met jouw hogere zelf,
jouw I AM-kracht. 

En wanneer je steeds weer luistert naar je innerlijke stem,
verbinding maakt met jouw ongeziene begeleiders die er voor jou zijn,
verbinding maakt met de prachtige natuurkrachten om je heen,
deva’s, elfjes, 
in zovele vormen aanwezig…

Wanneer jij verbinding maakt met de I AM-kracht in de ander,
zodat je de ander kunt zien in zuiverheid en puurheid en niet vanuit programmering,
is dát reality. 

Dus het enige wat deze ontmenselijking jou kan brengen is om uiteindelijk – doordat je zo afgestompt bent van jezelf – wakker te worden en te realiseren dat er een nieuwe werkelijkheid is wanneer jij je verbindt met jouw essentie en die leeft vanuit bewustzijn en met aandacht de verbinding voelt met jouw lichaam en de aarde. En dat jij daarin de antenne bent tussen hemel en aarde om datgene te manifesteren waarvoor je gekomen bent. 

Met licht en met liefde. 
Wanneer jij dat voorleeft, geef je een voorbeeld van een werkelijkheid die anderen terugbrengt naar liefde. Daardoor kunnen anderen zich realiseren dat zij in een virtual reality aan het leven zijn vanuit hun hoofd. En dat brengt hen weer terug bij hun hart en hun wezen.

Dus dank voor deze vraag. 

Alleen al de realisatie is een stap terug naar jouw eigen werkelijkheid van licht, waarin je jouw onafhankelijkheid voelt, jouw eigen creatiekracht voelt en dat dat de enige werkelijkheid is die jou dient. 

EnJOY!

Een gechannelde boodschap van onze gidsen. Via trance mediumschap geven we boodschappen en meditaties door vanuit het veld van universele liefde. Met aandacht voor een brede range van thema’s en lichtwezens.