Overgaan naar het veld van licht

Boodschap voor iemand in rouw

Meditiatie voor iemand in rouw

Overgaan en dementie

Veld van Licht: een online journey

In onze online journey het Veld van Licht vind je nog meer gechannelde wijsheid en meditaties over overgaan naar het veld van licht en rouw. Daarnaast delen we in deze journey de opname van een Sacred Space-avond die in het teken staat van contact met overleden dierbaren.

We bieden deze journey aan op donatiebasis achteraf.