Heeft de zon invloed op onze afstemming? 

Het veld van universele liefde

S|tap in je grootsheid

Angst voor tekort

Vrije wil en zielscontract

Kinderen en autisme

Hoe kan ik mijn plek innemen op aarde?

De weg naar ascensie

Hoe kan ik mijn hart nog meer openen?

Christustbewustzijn in onszelf

V rouwelijk principe

Donker en licht

Bindingsangst en verlatingsangst

Meer liefde na het overgaan

Verbinding na misbruik

De magie van dit moment

Speelsheid en verwondering

Politiek

“Bestaat er zoiets als politiek op de nieuwe aarde? Wanneer ik kijk naar de diverse politieke partijen zijn er zoveel mensen waarvan ik de hogere bezieling niet voel. Het maakt me soms ook verdrietig hoeveel haat er wordt verspreid tegen mensen die van een andere afkomst zijn, tegen mensen die een andere geaardheid hebben dan die van hen of tegen mensen die een andere keuze maken dan die van hen. Ik vroeg me af of politiek en universele liefde kunnen samengaan?”

Partner met dementie

“Mijn partner met dementie woont nu in een verpleeghuis. Ik voel mij zo schuldig. Ik weet niet wat ik moet doen: hem weer in huis nemen of niet.”

Stap in je grootsheid

Aarding